Danske efternavne

Nu vil vi dykke ned i de fascinerende danske efternavnes verden, der afspejler Danmarks rige kultur og historie. Vi vil se nærmere på, hvordan forskellige navne er opstået, deres betydning og den unikke rolle, de spiller i vores samfund. Fra traditionelle patronymer til særprægede geografiske betegnelser – hvert efternavn fortæller sin egen unikke historie om arv, plads og identitet. Så tag med os på en opdagelsesrejse gennem tiden og vær klar til at blive overrasket over mangfoldigheden og skønheden i danske efternavne.

Hvis du vil læse mere om specifikke danske efternavne, så kan du scrolle til bunden af denne side og her finde links til vores mange beskrivelser af danske efternavne.

Historien bag danske efternavne

Danske efternavne har en rig historie og er tæt knyttet til landets kultur og traditioner. I middelalderen var det almindeligt for danskere at have et enkelt navn, men efterhånden som samfundet blev mere komplekst, begyndte folk at tage efternavne for at skelne sig fra andre med samme fornavn.

Den første bølge af danske efternavne stammer fra omkring 1100-tallet og var primært patronymiske, hvilket betyder, at de var baseret på faderens fornavn. For eksempel ville sønnen af en mand ved navn Jens hedde Jensen, mens datteren ville hedde Jensdatter. Disse patronymiske navne blev ofte videregivet gennem generationer og blev således en vigtig del af familiens identitet.

I løbet af 1800-tallet begyndte myndighederne at opfordre til brugen af fastboende efternavne i stedet for patronymiske navne. Dette skete dels for at lette administrationen og dels for at fremme social mobilitet. Mange danskere valgte derfor nye efternavne baseret på deres erhverv, geografisk oprindelse eller personlige karakteristika.

For eksempel kunne en smed vælge efternavnet Smed, mens en person fra byen Odense kunne vælge Odensen som sit nye efternavn. Nogle familier valgte også mere poetiske eller symbolske navne, såsom Himmelstrup (himlen + strå) eller Rosenkrans (rose + krans).

I 1904 blev det vedtaget en navnelov i Danmark, der fastsatte regler for efternavne og forhindrede indførelsen af nye patronymiske navne. Loven indeholdt også bestemmelser om, hvilke efternavne der kunne betragtes som beskyttede, hvilket betød, at de ikke kunne tages af andre end familiemedlemmer.

I dag findes der et stort antal danske efternavne med forskellig oprindelse og betydning. Nogle af de mest almindelige er:

Selvom mange danske efternavne stadig bærer præg af deres historiske rødder, er der sket en stor udvikling i løbet af de sidste århundreder. I dag kan man finde et bredt spektrum af efternavne, der afspejler landets mangfoldighed og kulturelle påvirkninger fra både ind- og udland.

Oprindelsen af danske efternavne

Danske efternavne har en lang og fascinerende historie, der strækker sig tilbage til middelalderen. Disse efternavne kan spores til forskellige kilder og udviklede sig over tid for at afspejle det danske samfunds sociale og kulturelle forhold.

En af de vigtigste kilder til danske efternavne er patronymikonet, som er et navn baseret på faderens fornavn. Dette system var almindeligt i hele Skandinavien, og mange danske efternavne ender med “-sen” (for mænd) eller “-datter” (for kvinder), hvilket betyder “søn af” eller “datter af”. For eksempel ville en mand ved navn Jens’ søn få efternavnet “Jensen”, mens hans datter ville få efternavnet “Jensdatter”.

En anden kilde til danske efternavne er geografiske stednavne. Mange mennesker fik deres efternavne fra det sted, de boede på eller kom fra. Disse efternavne kunne være baseret på by- eller landsbynavne, landskabsformer som bakker eller skove, eller endda lokale landemærker. Eksempler på geografisk-baserede danske efternavne inkluderer Lund (efter en lund), Møller (efter en mølle) og Dalgaard (efter en gård i dalen).

Nogle danske efternavne stammer fra erhverv eller erhvervsmæssige titler. Disse navne blev ofte givet til personer, der arbejdede inden for et bestemt erhverv eller havde en bestemt social status. Eksempler på erhvervsbaserede danske efternavne inkluderer Smed (en smed), Skrædder (en skrædder) og Bager (en bager).

Endelig kan nogle danske efternavne spores tilbage til personlige egenskaber eller kendetegn ved den person, der først fik navnet. Disse efternavne var ofte beskrivende og kunne referere til en persons udseende, temperament eller andre karaktertræk. Eksempler på sådanne danske efternavne inkluderer Lang (lang), Rask (hurtig) og Smidt (smidig).

I løbet af tiden har mange af disse efternavne gennemgået ændringer i stavning og udtale for at passe bedre ind i det moderne danske sprog og samfund. Dette har ført til en rig mangfoldighed af danske efternavne, der afspejler landets historie og kultur.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle af de oprindelige betydninger bag disse efternavne måske ikke længere er relevante i dag, men de giver stadig et fascinerende indblik i dansk historie og skikke.

Typer af danske efternavne

Der findes forskellige typer af danske efternavne, som hver især har deres oprindelse og historie. Disse efternavne kan kategoriseres i følgende hovedgrupper:

 1. Patronymiske og matronymiske navne: Disse efternavne er baseret på faderens eller moderens fornavn med en tilføjelse, der angiver køn og slægtskab. For eksempel, hvis faderens navn var Jens, ville hans søns efternavn være Jensen (Jens’ søn), mens hans datters efternavn ville være Jensdatter (Jens’ datter). Denne type navngivning var meget almindelig i Danmark indtil slutningen af 1800-tallet.
 2. Geografiske navne: Disse efternavne stammer fra sted- eller landbrugsnavne og afspejler personens bopæl eller oprindelsessted. Eksempler på geografiske danske efternavne inkluderer København (fra København), Østergaard (fra østgården) og Søndergaard (fra sydgården).
 3. Erhvervsbaserede navne: Denne type danske efternavne er afledt af personers erhverv og beskriver deres professionelle rolle i samfundet. Eksempler på erhvervsbaserede danske efternavne inkluderer Møller (miller), Smed (smith) og Bager (baker).
 4. Personlige egenskaber: Nogle danske efternavne stammer fra personlige egenskaber, såsom udseende, karaktertræk eller fysiske attributter. Eksempler på denne type efternavne inkluderer Lille (lille), Lang (lang) og Klog (klog).
 5. Dyr og planter: Disse efternavne er afledt af dyr og planter, som personen måske havde et særligt forhold til eller var forbundet med på en eller anden måde. Eksempler på denne type danske efternavne inkluderer Hjort (deer), Rosenkrantz (rose branch) og Lind (lime tree).

I dag er de fleste danske efternavne patronymiske, men der findes stadig mange navne fra de andre kategorier. Det er også værd at bemærke, at nogle danske efternavne har gennemgået ændringer over tid, enten i stavning eller betydning, som afspejler sprogets udvikling og kulturelle påvirkninger.

Patronymer og matronymer

I Danmark er patronymer og matronymer to vigtige kategorier af efternavne, som er baseret på forældres fornavne. Disse navne opstod som en måde at identificere en person ved at henvise til deres fader (patronym) eller moder (matronym).

Et klassisk eksempel på et patronym er navnet “Jensen”, som betyder “Jens’ søn”. På samme måde er “Nielsdatter” et eksempel på et matronym, der betyder “Niels’ datter”. Selvom patronymer var mere udbredte i fortiden, findes der stadig mange danske efternavne med denne type oprindelse.

For at skabe et patronym eller matronym blev faderens eller moderens fornavn ofte ændret ved at tilføje en bestemt endelse. I Danmark var de mest almindelige endelser for patronymer “-sen” (for sønner) og “-datter” (for døtre). For eksempel ville en mand ved navn Peder have børn med efternavnet “Pedersen” og “Pedersdatter”.

I løbet af tiden blev det dog mere almindeligt at bruge ét fast efternavn for hele familien, hvilket gjorde det nemmere at følge slægtskaber og arverettigheder. Dette førte til, at mange patronymer og matronymer blev omdannet til faste efternavne, som kunne videregives fra generation til generation.

Derudover har lovgivningen også haft indflydelse på brugen af patronymer og matronymer i Danmark. I 1828 blev det vedtaget, at alle skulle have et fast efternavn, og i 1904 blev det forbudt at tage nye patronymer som efternavne.

Selvom patronymer og matronymer ikke længere er så udbredte i Danmark, udgør de stadig en vigtig del af landets kultur og historie. Mange danske efternavne har rødder i denne tradition og afspejler den nære forbindelse mellem forældre og børn samt slægtskabets betydning i samfundet.

Geografiske og stednavne

I Danmark er geografiske og stednavne en almindelig kilde til efternavne. Disse efternavne har ofte rødder i de landsbyer, byer eller regioner, hvor familierne oprindeligt kommer fra. Geografiske og stednavne kan både være af dansk og udenlandsk oprindelse, og de afspejler ofte migrationen af mennesker gennem historien.

Et godt eksempel på danske geografiske efternavne er navnene, der ender på “-sen”, såsom Jensen, Nielsen eller Hansen. Disse navne blev dannet ved at tage faderens fornavn og tilføje “sen” (søn) eller “datter” (datter). Dette skik var udbredt i hele Skandinavien og blev brugt for at identificere personer ud fra deres fædre.

Andre almindelige danske geografiske efternavne inkluderer dem, der er baseret på naturlige elementer som bakker, skove eller floder. For eksempel:

 • Bak (bakke)
 • Skov (skov)
 • Møller (mølle)

Derudover er der også efternavne baseret på by- og stednavne:

 • Kjær (kær, et vådområde)
 • Vang (vang, et indhegnet område)
 • Lund (lund, en lille skovklædt dal)

Nogle danske efternavne har også udenlandske rødder. Dette skyldes ofte migrationen af mennesker fra andre lande til Danmark gennem historien. For eksempel:

 • Schmidt (tysk oprindelse)
 • Petersen (engelsk oprindelse)

Geografiske og stednavne i efternavne er en interessant måde at spore en families historie og oprindelse på. De kan give indsigt i, hvor familien kommer fra, hvilke slags landskaber de boede i, og hvordan deres forfædre levede.

I dag er danske efternavne beskyttet af navneloven, som blev indført i 1981. Loven kræver, at alle nyfødte børn skal have et efternavn fra enten moderens eller faderens side. Dette betyder, at mange geografiske og stednavne fortsat vil blive videregivet til kommende generationer som en del af den danske kulturarv.

Erhvervs- og stillingsbetegnelser

Danske efternavne stammer ofte fra forskellige kilder, og en af de mest almindelige er erhvervs- og stillingsbetegnelser. Disse efternavne blev oprindeligt brugt til at beskrive en persons erhverv eller stilling i samfundet og fungerede som en måde at skelne mellem personer med samme fornavn.

Et klassisk eksempel på et sådant efternavn er Møller, der refererer til en person, der arbejdede som møller, altså en person, der malede korn til mel ved hjælp af en vind- eller vandmølle. Et andet eksempel er Smed, som indikerer, at personen var smed og arbejdede med metal.

Nogle erhvervsbetegnelser kan også være mere specifikke og henvise til bestemte fagområder. For eksempel vil navnet Bager henvise til en person, der arbejdede med at bage brød og kager, mens navnet Skomager angiver en person, der lavede sko.

Her er nogle andre eksempler på danske efternavne baseret på erhvervs- og stillingsbetegnelser:

 • Fisker: En person, der fiskede for at tjene til livets ophold.
 • Kusk: En person, der kørte hestevogne.
 • Tømrer: En håndværker specialiseret i træarbejde.
 • Murer: En håndværker specialiseret i murværk og betonarbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle af disse efternavne kan have forskellige varianter eller staveformer. For eksempel kan navnet Smed også findes som Smidt eller Smith, mens navnet Møller kan findes som Müller eller Miller.

I dag er erhvervs- og stillingsbetegnelser som efternavne ikke længere direkte knyttet til en persons arbejde, men de har stadig en historisk betydning og afspejler den danske kulturarv. Disse efternavne giver et indblik i vores forfædres liv og samfundets struktur i fortiden.

Populære danske efternavne

Danmark har en rig historie og kultur, som også afspejles i de populære danske efternavne. Efternavne i Danmark er ofte præget af landets geografi, historie og sprog. I denne sektion vil vi se nærmere på nogle af de mest populære danske efternavne og deres oprindelse.

En stor del af de danske efternavne er patronymiske, hvilket betyder, at de er baseret på faderens fornavn. Typisk ender disse navne på -sen (for mænd) og -datter (for kvinder). Nogle eksempler på populære patronymiske danske efternavne inkluderer:

 • Jensen: Afledt af fornavnet Jens, som igen kommer fra Johannes.
 • Nielsen: Baseret på fornavnet Niels, den danske form af Nikolaus.
 • Hansen: Stammer fra fornavnet Hans, den danske version af Johann.

Udover patronymiske navne findes der også en række geografiske efternavne i Danmark. Disse navne stammer typisk fra stednavne eller landskabskendetegn. Eksempler på sådanne navne inkluderer:

 • Bjerg: Betyder “bjerg” eller “bakke” på dansk.
 • Møller: Refererer til en person, der arbejdede ved eller boede nær en mølle.
 • Vestergaard: Kombinationen af “vester” (vest) og “gaard” (gård), hvilket indikerer en gård beliggende mod vest.

Derudover findes der også danske efternavne, der er baseret på erhverv. Disse navne angiver typisk personens erhverv eller fag. Nogle eksempler omfatter:

 • Smed: En person, der arbejdede som smed.
 • Bager: En person, der arbejdede som bager.
 • Fisker: En person, der arbejdede som fisker.

Endelig er der også en række unikke danske efternavne, der ikke nødvendigvis falder ind under de ovennævnte kategorier. Disse navne kan have forskellige oprindelser og betydninger. Eksempler på sådanne navne inkluderer:

 • Høeg: Måske afledt af det gamle danske ord “høg”, som betyder høj.
 • Kjær: Betyder “kær” eller “sump” på dansk og refererer til et vådområde.
 • Winther: Den danske stavning af vinter og kan referere til en person født i vintermånederne.

Det er værd at bemærke, at mange danske efternavne har varianter, som kan staves lidt anderledes eller have forskellige endelser. Dette skyldes ofte regionale forskelle eller ændringer i sproget over tid.

Sammenfattende afspejler de populære danske efternavne landets rige historie og kultur gennem patronymiske, geografiske, erhvervsbaserede og unikke navne. Disse efternavne giver os et fascinerende indblik i vores forfædres liv og deres forbindelse til det danske samfund.

Top 10 mest almindelige efternavne i Danmark

Danmark har en lang og rig historie, der også afspejles i landets efternavne. I denne sektion vil vi fokusere på de top 10 mest almindelige efternavne i Danmark og give et indblik i deres oprindelse og betydning.

 1. Jensen: Dette meget udbredte danske efternavn stammer fra fornavnet Jens, som er den danske form af Johannes. Jensen betyder dermed “søn af Jens” og kan spores tilbage til middelalderen.
 2. Nielsen: Ligesom Jensen er Nielsen også et patronymisk efternavn, hvilket betyder, at det stammer fra fornavnet Niels. Nielsen betyder således “søn af Niels”.
 3. Hansen: Hansen er endnu et patronymisk efternavn med rødder i det danske fornavn Hans, som igen stammer fra Johannes. Hansen betyder derfor “søn af Hans”.
 4. Pedersen: Pedersen er dannet ud fra fornavnet Peder (den danske form af Peter) og betyder “søn af Peder”. Dette efternavn har ligeledes sin oprindelse i middelalderen.
 5. Andersen: Andersen kommer fra fornavnet Anders (den danske version af Andreas) og betyder “søn af Anders”. Det er et meget almindeligt dansk efternavn med rødder i middelalderen.
 6. Christensen: Christensen er opstået ud fra fornavnet Christen (den danske form af Christian). Efternavnet betyder “søn af Christen” og er udbredt i hele Danmark.
 7. Larsen: Larsen stammer fra fornavnet Lars (den danske form af Laurentius) og betyder “søn af Lars”. Dette efternavn har også sin oprindelse i middelalderen og er meget almindeligt i dag.
 8. Sørensen: Sørensen kommer fra fornavnet Søren (den danske version af Severinus) og betyder “søn af Søren”. Efternavnet stammer ligeledes fra middelalderen og er udbredt over hele landet.
 9. Rasmussen: Rasmussen er et patronymisk efternavn, der kommer fra fornavnet Rasmus (den danske form af Erasmus). Efternavnet betyder “søn af Rasmus” og kan spores tilbage til middelalderen.
 10. Jørgensen: Jørgensen stammer fra fornavnet Jørgen (den danske version af Georg) og betyder “søn af Jørgen”. Ligesom de andre efternavne på denne liste går Jørgensen tilbage til middelalderen.

Disse top 10 mest almindelige efternavne i Danmark viser en klar tendens: de fleste er patronymiske, hvilket vil sige, at de er baseret på faderens fornavn. Dette afspejler en historisk tradition, hvor børn fik deres fars fornavn som efternavn med “-sen” eller “-datter” som endelse, alt efter om det var en søn eller datter. Selvom nye navnelove blev indført i det 19. og 20. århundrede, der gjorde det muligt at vælge andre typer af efternavne, er de patronymiske navne stadig dominerende i Danmark.

Lovgivning omkring danske efternavne

I Danmark er der en række regler og love, der styrer brugen af efternavne. Disse love har til formål at beskytte personers identitet og sikre, at navnene forbliver unikke og meningsfulde. Her er en gennemgang af de vigtigste aspekter af lovgivningen omkring danske efternavne.

For det første er der i Danmark et beskyttet efternavnssystem, hvilket betyder, at ikke alle efternavne frit kan vælges eller ændres. Der findes en liste over godkendte efternavne, som man kan vælge imellem, når man ønsker at skifte sit efternavn. Denne liste indeholder både patronymiske navne (såsom Jensen, Nielsen og Hansen) og andre almindelige danske efternavne (såsom Møller, Schmidt og Sørensen).

Derudover er der visse begrænsninger på valg af efternavne. For eksempel må man ikke vælge et efternavn, der allerede bæres af 2000 personer eller flere i landet. Dette skal sikre, at navnet forbliver unikt og ikke skaber forvirring i det offentlige rum.

For at få tilladelse til at bære et nyt efternavn skal man ansøge hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen tager stilling til ansøgningen ud fra de gældende regler og vil enten give tilladelse til navneskiftet eller afslå ansøgningen med en begrundelse.

En anden vigtig faktor i lovgivningen omkring danske efternavne er oprindelsen af navnet. Efternavne skal have en dansk oprindelse, og det er ikke tilladt at vælge et efternavn, der stammer fra et andet land eller en anden kultur. Dette betyder dog ikke, at man ikke kan have et udenlandsk efternavn, hvis man er født med det eller har fået det gennem ægteskab.

Endelig skal man huske på, at giftede par i Danmark ikke automatisk får samme efternavn ved ægteskab. Hver person beholder sit eget efternavn, medmindre de aktivt vælger at skifte til en fælles betegnelse. Det er også muligt for parret at kombinere deres nuværende efternavne til ét nyt navn.

Sammenfattende kan det siges, at lovgivningen omkring danske efternavne har til formål at beskytte borgernes identitet og sikre unikke og meningsfulde navne i samfundet. Beskyttede efternavne, begrænsninger på valg af navne og regler om oprindelse er alle vigtige aspekter af denne lovgivning.

Navneloven fra 2005

I 2005 blev der indført en ny navnelov i Danmark, som ændrede reglerne for, hvilke efternavne man kan tage og hvordan. Denne lov har haft betydning for danske efternavne og de muligheder, man har for at vælge et nyt efternavn eller ændre sit eksisterende.

Før navneloven trådte i kraft, var der færre restriktioner på valg af efternavne. Den nye lov indeholder flere bestemmelser med henblik på at beskytte sjældne efternavne og opretholde en vis mangfoldighed i det danske navnelandskab. For at kunne tage et sjældent efternavn, skal man nu have en særlig tilknytning til det – enten gennem familie eller ved at ansøge om tilladelse.

Navneloven fra 2005 indeholder også bestemmelser om beskyttede navne, som er navne, der kun kan bruges af personer med en direkte slægtsmæssig forbindelse til dem. Dette gælder både gamle adelige navne og andre sjældne navne. For at kunne tage et beskyttet navn, skal man dokumentere sin slægtsforbindelse til det.

Derudover er der også regler om sammensatte efternavne. Ifølge den nye lov må man kun have ét mellemled i sit efternavn. Det vil sige, at man ikke må have mere end ét bindestreg i sit efternavn – eksempelvis Jensen-Schmidt og ikke Jensen-Schmidt-Nielsen. Dette er gjort for at undgå alt for lange og komplicerede navne.

Endelig indeholder navneloven også bestemmelser om navneskift. Hvis man ønsker at skifte sit efternavn, skal man betale et gebyr og ansøge om det hos Ankestyrelsen. Man kan kun få lov til at skifte sit efternavn, hvis det opfylder kravene i navneloven – eksempelvis skal det være et godkendt efternavn, og man skal have en tilknytning til det.

I praksis har navneloven fra 2005 haft en række konsekvenser for danske efternavne. For det første er der blevet færre muligheder for at vælge et nyt eller anderledes efternavn, da mange sjældne navne nu er beskyttede. For det andet har loven ført til en vis standardisering af danske efternavne, da de fleste mennesker nu vælger mellem de samme populære navne som Jensen, Nielsen og Hansen.

Sammenfattende kan det siges, at navneloven fra 2005 har haft stor indflydelse på danske efternavne ved at indføre nye regler og restriktioner for valg af navn samt beskytte sjældne og historiske navne i Danmark.

Regler for dobbeltefternavne

I Danmark er der en række regler for dobbeltefternavne, som skal overholdes, når man ønsker at tage et dobbelt efternavn eller ændre sit nuværende. Disse regler er fastsat af lovgivningen og sikrer, at navneskikken i Danmark opretholdes.

En af de primære regler for dobbeltefternavne er, at man kun må have ét mellemnavn og ét efternavn. Mellemnavnet kan være et såkaldt bindeled, som eksempelvis “von”, “de” eller “af”. Efternavnet består typisk af to navne sammensat med et bindeled, fx Hansen-Nielsen.

For at få et dobbelt efternavn skal mindst ét af navnene være et beskyttet efternavn. Beskyttede efternavne er navne, som bæres af færre end 2000 personer i Danmark. Hvis begge navne er almindelige (ubegrænsede) efternavne, kan man ikke få dem som dobbelt efternavn.

Derudover gælder det også, at man ikke kan tage et nyt dobbelt efternavn ved blot at tilføje det til sit eksisterende navn. Man skal i stedet ændre sit nuværende efternavn til det nye dobbeltefternavn. Dette skal ske ved en navneændring hos kommunen.

Når man vælger et dobbelt efternavn, er der visse grammatiske krav, der skal opfyldes. Bindeleddet skal være korrekt, og navnene skal sammensættes på en måde, der er i overensstemmelse med dansk navneskik. For eksempel skal bindeleddet “von” altid placeres foran et efternavn, mens “af” kan placeres både foran og bagved.

Endelig er det vigtigt at bemærke, at børn af forældre med dobbeltefternavne ikke automatisk får begge efternavne. Forældrene skal aftale, hvilket efternavn barnet skal have, og dette skal registreres hos kommunen senest 6 måneder efter barnets fødsel.

I praksis betyder reglerne for dobbeltefternavne altså, at man skal overveje sine valg nøje og sørge for at overholde de gældende krav og retningslinjer. På den måde kan man opnå et unikt og personligt dobbelt efternavn, der afspejler ens identitet og tilhørsforhold.

Ændring af efternavn i Danmark

At ændre sit efternavn i Danmark er en proces, der kræver overholdelse af visse regler og procedurer. Der er flere grunde til, at nogen måske ønsker at ændre deres efternavn, såsom ægteskab, skilsmisse eller blot et ønske om at bære et mere unikt eller personligt navn. I denne sektion vil vi gennemgå de vigtigste aspekter vedrørende ændring af efternavn i Danmark.

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at der findes to hovedkategorier af efternavne i Danmark: beskyttede og frie. Beskyttede efternavne er dem, som kun kan bruges af en begrænset gruppe mennesker og kræver tilladelse fra Ankestyrelsen for at kunne tages i brug. Fri efternavne kan frit vælges uden særlige restriktioner.

Når man ønsker at ændre sit efternavn, skal man ansøge om det hos Ankestyrelsen, som er den myndighed, der håndterer navnesager i Danmark. Ansøgningen kan indsendes online via borger.dk eller ved hjælp af en papirblanket.

For at få godkendt sin ansøgning om navneændring skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Man skal være fyldt 18 år.
 2. Det nye efternavn må ikke være beskyttet.
 3. Navnet må ikke støde mod den offentlige orden eller sædelighed.
 4. Navnet må ikke kunne forveksles med et andet beskyttet navn.
 5. Navnet skal opfylde kravene til danske navne, herunder retskrivning og udtale.

Hvis man ønsker at tage et beskyttet efternavn, skal man desuden kunne dokumentere en særlig tilknytning til dette navn, fx ved at have en nær slægtning med dette efternavn.

Der er visse undtagelser fra reglerne om ændring af efternavn i forbindelse med ægteskab og skilsmisse. Ved ægteskab har begge parter mulighed for at tage hinandens efternavne eller kombinere dem. Efter en skilsmisse kan man vælge at gå tilbage til sit tidligere efternavn eller beholde det nuværende.

Det er vigtigt at bemærke, at der er en gebyr forbundet med ændring af efternavn i Danmark. Prisen varierer afhængig af, om det nye navn er frit eller beskyttet, samt om ansøgeren tidligere har skiftet navn inden for de seneste ti år.

Sammenfattende indebærer processen for ændring af efternavn i Danmark en række krav og procedurer, som skal følges nøje. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne og betingelserne for navneskift, så man kan træffe det bedste valg for sig selv og sin familie.

Betingelser for navneændring

I Danmark er der nogle betingelser for navneændring, som man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at skifte sit efternavn. Disse regler er fastsat af Ankestyrelsen og har til formål at beskytte de danske navnetraditioner og sikre, at navneændringer sker på en ordentlig og retfærdig måde.

For det første skal man være mindst 18 år for at kunne ansøge om en navneændring. Hvis man er under 18 år, kan ens forældre dog ansøge om navneændring på vegne af én, så længe de begge giver deres samtykke.

En anden betingelse er, at man ikke kan vælge et hvilket som helst efternavn. Man skal vælge et efternavn fra en liste over godkendte efternavne, som indeholder mere end 20.000 forskellige muligheder. Listen over godkendte efternavne kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Derudover må det nye efternavn ikke være beskyttet eller forbeholdt bestemte personer eller familier. Beskyttede efternavne er typisk sjældne og historisk betydningsfulde, og der kræves særlig tilladelse for at kunne antage et sådant navn.

Man kan også få lov til at ændre sit efternavn til et binavn, hvor man beholder sit nuværende efternavn og tilføjer et yderligere navn med bindestreg (fx Hansen-Nielsen). Dette kræver dog, at det nye efternavn er på listen over godkendte efternavne og ikke er beskyttet.

For at ansøge om en navneændring skal man udfylde et ansøgningsskema og betale et gebyr. Ansøgningsskemaet kan findes på borger.dk, og gebyret skal betales online ved indsendelse af ansøgningen. Gebyrets størrelse varierer afhængigt af, om man ønsker at skifte sit efternavn helt eller blot tilføje et binavn.

Det er vigtigt at bemærke, at Ankestyrelsen kan afvise en ansøgning om navneændring, hvis de mener, at de gældende betingelser ikke er opfyldt. Hvis ens ansøgning bliver afvist, har man mulighed for at klage over afgørelsen inden for en bestemt frist.

I sidste ende er det vigtigt at være opmærksom på de danske regler og betingelser for navneændring, før man begynder processen. Det sikrer, at man vælger et passende efternavn og undgår eventuelle juridiske problemer eller skuffelser undervejs.

Proceduren for at ændre sit efternavn

At ændre sit efternavn i Danmark er en proces, der kræver omhyggelig overvejelse og forståelse af de love og regler, der gælder for navneændringer. Dette afsnit vil beskrive proceduren for at ændre sit efternavn og give indsigt i de vigtige aspekter, man skal være opmærksom på.

Først og fremmest er det vigtigt at vide, at der findes to typer af efternavne i Danmark: beskyttede efternavne og ikke-beskyttede efternavne. Beskyttede efternavne er dem, som bæres af færre end 2000 personer i landet. For at tage et beskyttet efternavn skal man have samtykke fra alle personer med dette navn. Ikke-beskyttede efternavne kan frit vælges uden samtykke fra andre.

For at starte processen med at ændre sit efternavn skal man udfylde en ansøgning om navneændring hos Ankestyrelsen. Ansøgningen kan enten indsendes elektronisk eller på papir. Det er vigtigt at vedlægge dokumentation for eventuelt samtykke fra andre personer med det ønskede beskyttede efternavn samt betale et gebyr for behandling af ansøgningen.

Når ansøgningen er modtaget, vil Ankestyrelsen vurdere den og træffe en afgørelse om godkendelse eller afslag på navneændringen. Afgørelsen kan tage op til 8 uger. Hvis ansøgningen godkendes, vil man modtage en bekræftelse på navneændringen og det nye efternavn vil blive registreret i CPR-registeret. Hvis ansøgningen afslås, skal man fortsætte med at bruge sit nuværende efternavn.

Der er nogle begrænsninger og regler for valg af efternavn i Danmark. Man må ikke vælge et efternavn, der kan virke stødende eller give anledning til misforståelser. Desuden må man ikke vælge et efternavn, der allerede er beskyttet af ophavsret eller varemærkerettigheder.

Sammenfattende indebærer proceduren for at ændre sit efternavn i Danmark følgende trin:

 1. Beslutte sig for et nyt efternavn og tjekke, om det er beskyttet eller ikke-beskyttet.
 2. Udfylde en ansøgning om navneændring hos Ankestyrelsen.
 3. Vedlægge dokumentation for samtykke fra andre personer med det ønskede beskyttede efternavn (hvis relevant) og betale gebyret for behandling af ansøgningen.
 4. Afvente Ankestyrelsens afgørelse om godkendelse eller afslag på navneændringen.
 5. Modtage bekræftelse på navneændringen og få det nye efternavn registreret i CPR-registeret (hvis godkendt).

Beskrivelser af danske efternavne

Vi er gået i dybden med mange danske efternavne og det finder du links til herunder: