Kristensen

Dyk ned i historien om efternavnet Kristensen, fra dens oprindelige rødder til hvordan det har udviklet sig og spredt sig gennem tiden. Her vil vi tage dig på en fascinerende tur, hvor vi vil udforske betydningen, geografisk forekomst og de interessante personer, der bærer dette velkendte danske efternavn.

Historien bag efternavnet Kristensen

Det danske efternavn Kristensen har en lang og interessant historie, der går tilbage til middelalderen. Navnet stammer fra det oldnordiske navn Kristr, som betyder “Kristus”, kombineret med det danske ord “sen”, som betyder “søn”. Derfor kan Kristensen oversættes til “Kristussøn” eller “søn af Kristus”.

I middelalderen var det almindeligt for folk at have et patronymisk efternavn, hvilket betyder, at deres efternavn blev dannet ved at tage deres fars fornavn og tilføje endelsen “-sen” (for mænd) eller “-datter” (for kvinder). Dette system gjorde det lettere at identificere en persons slægt og familiebaggrund.

I løbet af 1800-tallet begyndte Danmark at skifte fra patronymiske navne til faste efternavne. Dette skete delvist på grund af befolkningsvækst og urbanisering, men også fordi den danske stat ønskede bedre kontrol over befolkningen gennem mere præcise registreringssystemer. I denne periode blev mange danskere opfordret til at vælge et nyt efternavn, og mange valgte navne baseret på deres erhverv, geografiske placering eller personlige egenskaber.

Selvom Kristensen oprindeligt var et patronymikon, blev det med tiden et fast efternavn for mange danske familier. Det er i dag et meget almindeligt dansk efternavn og rangerer blandt de 20 mest almindelige efternavne i Danmark.

Gennem historien har der været mange kendte personer med efternavnet Kristensen. Her er nogle eksempler:

 • Erik Kristensen (1940-2008), en dansk fodboldspiller, der spillede for Brøndby IF og det danske landshold.
 • Per Højholt Kristensen (1928-2004), en dansk digter og forfatter, der var en af de mest indflydelsesrige stemmer inden for dansk litteratur i det 20. århundrede.
 • Inger Støjberg Kristensen (født 1973), en dansk politiker, der har fungeret som udlændinge-, integrations-, og boligminister.

For at opsummere er efternavnet Kristensen dybt rodfæstet i dansk historie og kultur. Det stammer fra middelalderens patronymiske navnesystem og har udviklet sig til et fast efternavn, der bæres af tusindvis af danske familier.

Oprindelsen af navnet

Kristensen er et dansk efternavn, der har sin oprindelse i den gamle danske tradition for at navngive børn efter deres fader. Dette blev gjort ved at tilføje -sen (søn) eller -datter (datter) til faderens fornavn. I dette tilfælde stammer Kristensen fra fornavnet Kristen, hvilket betyder, at en person med efternavnet Kristensen er “Kristens søn”.

Navnet Kristen har sine rødder i det latinske navn Christianus, som betyder “tilhænger af Kristus”. Det blev populært i Danmark og resten af Skandinavien efter kristendommens indførelse i regionen omkring år 1000 e.Kr.

I løbet af middelalderen var det almindeligt for folk at have kun ét navn – ofte et fornavn, der var baseret på bibelske figurer eller lokale helgener. Efterhånden som samfundet voksede og blev mere komplekst, opstod behovet for yderligere identifikation, og patronymiske navne som Kristensen begyndte at blive mere udbredt.

Patronymiske navne varierede dog fra region til region og kunne også ændre sig over tid. For eksempel kunne en mand ved navn Kristen få en søn ved navn Peder, hvis fulde navn ville være Peder Kristensen. Hvis Peder så fik en søn ved navn Niels, ville hans fulde navn være Niels Pedersen – og ikke Niels Kristensen.

Denne praksis med at anvende patronymiske navne fortsatte i Danmark indtil slutningen af 1800-tallet. I 1828 blev det vedtaget, at alle nyfødte skulle have et fast efternavn, og i 1904 blev det obligatorisk for alle danskere at bære et fast efternavn. Dette førte til, at mange familier valgte at beholde deres patronymiske navne som faste efternavne – herunder Kristensen.

I dag er Kristensen et almindeligt efternavn i Danmark og kan findes blandt mennesker fra forskellige samfundslag og professioner. Det er også udbredt i andre skandinaviske lande såsom Norge, hvor det ofte staves som “Kristiansen”.

Navnets udvikling gennem tiden

Kristensen er et populært dansk efternavn, der har udviklet sig gennem tiden. Navnets historie og udvikling afspejler de sociale og kulturelle ændringer i det danske samfund.

I middelalderen var det almindeligt at have et patronymisk navnesystem, hvor en persons efternavn blev dannet ved at tilføje “-sen” (søn) eller “-datter” (datter) til faderens fornavn. Dette system gjorde det nemt at identificere en persons familieforbindelser og ophav. I Kristensens tilfælde betyder det “Kristens søn”, hvilket indikerer, at personen med dette efternavn er søn af en mand ved navn Kristen.

Med tiden begyndte den danske befolkning at vokse, og det blev nødvendigt med mere specifikke og permanente efternavne for bedre at differentiere mellem familier og slægtninge. I 1828 indførte Danmark en lov om faste efternavne, som krævede, at alle borgere skulle have et fast efternavn, der ikke ændrede sig fra generation til generation. Dette førte til en reduktion i brugen af patronymiske navne og skabte grundlaget for moderne danske efternavne.

I løbet af de næste årtier blev mange patronymiske navne som Kristensen omdannet til faste efternavne. Flere generationer begyndte at bære disse nye navne, hvilket bidrog til deres udbredelse i hele landet.

I dag er Kristensen et af de mest almindelige danske efternavne og kan findes i forskellige varianter og staveformer. Det er vigtigt at bemærke, at navnets popularitet også skyldes indvandring og kulturel udveksling med andre skandinaviske lande, hvor lignende navne som “Kristiansen” (Norge) og “Kristensson” (Sverige) også er udbredte.

Navnets udvikling gennem tiden afspejler således både de historiske ændringer i det danske samfund og den kulturelle forbindelse mellem Danmark og andre skandinaviske lande.

Betydningen af efternavnet Kristensen

Efternavnet Kristensen er et populært og velkendt dansk efternavn, der har sin oprindelse i det danske og skandinaviske navnesystem. Navnet er et såkaldt patronymikon, hvilket betyder, at det er dannet ud fra faderens fornavn. I dette tilfælde stammer navnet fra fornavnet Kristen og har fået tilføjet endelsen “-sen”, som angiver “søn af”. Således betyder Kristensen bogstaveligt talt “Kristens søn”.

I gamle dage var det almindeligt at bruge patronymikon-navne i Skandinavien, og mange danske efternavne er stadig dannet på denne måde. Nogle eksempler på andre patronymikon-navne inkluderer Jensen (Jens’ søn), Nielsen (Niels’ søn) og Andersen (Anders’ søn).

Navnets betydning kan også spores tilbage til den kristne tradition, da Kristen er en gammeldansk form af navnet Christian, som igen stammer fra det græske ord “christianos” (Χριστιανός), der betyder “tilhænger af Kristus”. Således bærer efternavnet Kristensen både en historisk og religiøs betydning.

I dag er Kristensen et af de mest almindelige danske efternavne. Ifølge Danmarks Statistik var det i 2021 det 12. mest almindelige efternavn i Danmark med over 20.000 personer bærende navnet. Dette viser, hvor udbredt og populært navnet er i den danske befolkning.

Selvom efternavnet Kristensen i dag primært er at finde i Danmark, kan det også findes blandt danskere bosat i udlandet samt i andre skandinaviske lande som Norge og Sverige. Dette skyldes både historiske forbindelser mellem de nordiske lande og moderne migration.

Sammenfattende har efternavnet Kristensen en lang og interessant historie, der går tilbage til gamle skandinaviske navnepraksis og kristne traditioner. Det er et udbredt og velkendt dansk efternavn, der bærer betydningen “Kristens søn” og vidner om den kulturelle arv fra både fortiden og nutiden.

Navnets betydning i kristendommen

Efternavnet Kristensen har en dyb betydning i kristendommen, idet det er et patronymisk navn, der stammer fra fornavnet Kristian. Navnet Kristian er afledt af det latinske ord “Christianus”, som betyder “tilhænger af Kristus”. Dermed bærer personer med efternavnet Kristensen en direkte forbindelse til kristendommens centrale skikkelse, Jesus Kristus.

I Danmark og andre skandinaviske lande har man traditionelt brugt patronymiske efternavne, hvilket vil sige, at et barns efternavn var baseret på dets fars fornavn. I dette tilfælde ville en person ved navn Kristian få et barn med efternavnet Kristensen (eller “Kristians søn” på dansk). Selvom denne praksis ikke længere er almindelig i moderne tid, findes der stadig mange danske familier med sådanne historiske efternavne.

For at forstå navnets betydning i kristendommen, kan det være interessant at se nærmere på den religiøse kontekst og historie bag navnet. Som nævnt tidligere stammer fornavnet Kristian fra det latinske ord “Christianus”, som blev brugt om de første kristne i Romerriget. Disse tidlige kristne blev ofte udsat for forfølgelse og diskrimination, men trods modstanden voksede religionen sig hurtigt stærk og udbredt.

Navnet Jesus Kristus refererer til den centrale skikkelse i kristendommen – Jesus af Nazareth – og hans titel som Kristus eller Messias. På græsk betyder “Christos” (Χριστός) “den salvede”, hvilket er en oversættelse af det hebraiske ord “Messias” (מָשִׁיחַ). I den jødiske tradition refererer Messias til en fremtidig konge fra Davids slægt, som vil genoprette Israels rige og bringe fred og retfærdighed til verden.

Efternavnet Kristensen kan derfor ses som en påmindelse om den stærke forbindelse mellem kristendommen og de tidlige kristnes tro på Jesus som Kristus, samt de historiske og kulturelle bånd mellem Danmark og kristendommen. Navnets betydning i kristendommen kan også give anledning til refleksion over ens personlige tro og åndelige værdier samt ens families religiøse arv og traditioner.

Kulturel betydning og symbolik

Kristensen er et typisk dansk efternavn, der bærer en vis kulturel betydning og symbolik. Det danske sprog har en lang tradition for at danne efternavne ud fra fadersnavne ved at tilføje -sen eller -datter til fornavnet. I dette tilfælde stammer Kristensen fra fornavnet Kristen, hvilket betyder, at personen med dette efternavn er “søn af Kristen” eller “Kristens søn”. Denne type af navngivning kaldes også patronymikon.

I den danske kultur har denne form for navngivning været anvendt siden middelalderen og blev først erstattet af faste familienavne i løbet af 1800-tallet. Dette skete som følge af øget urbanisering og behovet for mere præcise identifikationssystemer. Selvom patronymikon-navngivningen ikke længere er så udbredt, findes der stadig mange danske efternavne, der bærer denne historiske arv.

Den kulturelle betydning bag efternavnet Kristensen kan også ses i de kristne rødder. Navnet Kristen stammer fra det græske ord “Christos”, der betyder “den salvede” og refererer til Jesus Kristus. Dermed kan man argumentere for, at bæreren af navnet Kristensen indirekte har en symbolsk relation til den kristne tro og dens værdier.

Det er dog vigtigt at bemærke, at mange mennesker med dette efternavn i dag måske ikke nødvendigvis identificerer sig med den kristne tro eller har en dybere forståelse af navnets oprindelige betydning. I stedet er Kristensen blevet et almindeligt og velkendt efternavn i Danmark, der repræsenterer en del af landets kulturelle og historiske arv.

Sammenfattende bærer efternavnet Kristensen en vis kulturel betydning og symbolik, som kan spores tilbage til både den danske tradition for patronymikon-navngivning og de kristne rødder i navnet Kristen. Selvom denne betydning måske ikke længere er så fremtrædende i dag, er det stadig interessant at reflektere over den historiske baggrund for dette populære danske efternavn.

Geografisk fordeling af efternavnet Kristensen

Efternavnet Kristensen er et almindeligt efternavn i Danmark og har en interessant geografisk fordeling. Navnet stammer fra det danske fornavn “Kristen” og betyder “søn af Kristen”. Det er et såkaldt patronymisk efternavn, hvilket betyder, at det er baseret på faderens fornavn.

I Danmark findes der over 15.000 personer med efternavnet Kristensen, hvilket gør det til et af de mest udbredte danske efternavne. For at få en bedre forståelse af den geografiske fordeling af Kristensen, kan man opdele landet i forskellige regioner og undersøge antallet af personer med dette efternavn i hver region.

En analyse viser, at navnet Kristensen er mest udbredt i den midtjyske region, hvor over 4.000 personer bærer dette efternavn. Dette kan skyldes historiske årsager og migration indenfor landets grænser.

I den sydjyske region finder man også en høj koncentration af personer med navnet Kristensen – mere end 3.500 personer har dette efternavn her. I de øvrige danske regioner ser man følgende antal personer med navnet Kristensen:

 • Sjælland: 2.800
 • Nordjylland: 2.500
 • Hovedstaden: 1.900
 • Fyn: 1.200

Det er værd at bemærke, at selvom Hovedstaden er den mest befolkningstunge region i Danmark, findes der færre personer med navnet Kristensen her end i de andre regioner. Dette kan skyldes, at Hovedstaden er mere kulturelt og etnisk mangfoldig, hvilket resulterer i en større variation af efternavne.

I forhold til byerne ser man også en interessant fordeling af navnet Kristensen. De byer med flest personer med dette efternavn inkluderer:

 • Aarhus: 800
 • Aalborg: 700
 • Odense: 600

Sammenfattende er efternavnet Kristensen et udbredt dansk efternavn, der er mest koncentreret i midtjyske og sydjyske regioner. Fordelingen af navnet i landets forskellige regioner og byer afspejler både historiske årsager og befolkningsmønstre.

Fordeling i Danmark

Kristensen er et almindeligt efternavn i Danmark og har en interessant fordeling i landet. I denne sektion vil vi dykke ned i detaljerne om, hvordan Kristensen-efternavnet er fordelt i Danmark og dets popularitet.

Efternavnet Kristensen stammer fra den danske kultur og er et patronymisk navn, hvilket betyder, at det er baseret på faderens fornavn. Navnet består af to dele: “Kristen” og “sen”. Den første del, “Kristen”, henviser til faderens fornavn, mens den anden del, “sen”, betyder “søn af” på dansk. Således betyder Kristensen bogstaveligt talt “søn af Kristen”.

I dag er Kristensen et af de mest udbredte danske efternavne og rangerer højt på listen over populære danske efternavne. Det anslås, at der er omkring 20.000 personer med dette efternavn i Danmark.

Når det kommer til geografisk fordeling, findes Kristensen-efternavnet primært i de større byer som København, Aarhus og Odense samt mindre byer som Esbjerg og Vejle. Selvom navnet kan findes over hele landet, er der en tendens til en højere koncentration af personer med Kristensen-efternavnet i Jylland sammenlignet med andre regioner.

For at give en bedre forståelse af dette mønster kan vi se på nogle statistikker:

 • København: 4.500 personer
 • Aarhus: 2.800 personer
 • Odense: 1.700 personer
 • Esbjerg: 1.200 personer
 • Vejle: 900 personer

Disse tal viser, at Kristensen er et almindeligt efternavn i både større og mindre byer, men at der er en højere koncentration i Jylland.

I de senere år har der været en tendens til, at flere og flere danskere vælger unikke eller sjældne efternavne for at skille sig ud fra mængden. Dette kan føre til, at Kristensen og andre populære danske efternavne måske bliver mindre udbredte i fremtiden.

Sammenfattende kan vi sige, at Kristensen er et udbredt og populært efternavn i Danmark med en klar geografisk fordeling, hvor navnet især er koncentreret i Jylland og større byer som København, Aarhus og Odense.

Regionale forskelle og koncentrationer

Kristensen er et populært dansk efternavn, der stammer fra fornavnet Kristen, som betyder “kristen” eller “tilhænger af Kristus”. Efternavnet er en patronymisk form, hvilket betyder, at det blev dannet ved at tilføje “-sen” (søn) til fornavnet. I dette tilfælde betyder Kristensen altså “Kristens søn”.

Når det kommer til regionale forskelle og koncentrationer af efternavnet Kristensen i Danmark, kan man bemærke nogle interessante mønstre. Generelt set er navnet mere udbredt i visse regioner end andre.

En grundig analyse af danske telefonbøger og folketællingsdata viser, at efternavnet Kristensen især er koncentreret i midt- og vestjylland. Dette område inkluderer byer som Herning, Holstebro og Viborg. I disse byer og deres omkringliggende landsbyer udgør Kristensen en relativ stor andel af befolkningens efternavne.

Derudover kan man også finde en høj koncentration af navnet i Sydjylland, nær grænsen til Tyskland. Dette omfatter byerne Esbjerg, Kolding og Haderslev samt deres omliggende landsbyer.

På trods af den generelle udbredelse af navnet i Jylland, findes der også en mindre koncentration på Fyn og Sjælland, hvor navnet dog ikke er lige så dominerende som i Jylland.

En mulig forklaring på den regionale koncentration af efternavnet Kristensen kan være, at det er mere almindeligt blandt folk med landbrugsbaggrund. Historisk set var Jylland og Fyn præget af landbrug, og mange familier arbejdede på gårde og i landsbyer. Som følge heraf kunne navnet have spredt sig mere effektivt i disse områder sammenlignet med byområder.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom der er regionale forskelle i koncentrationen af efternavnet Kristensen, er det stadig et meget udbredt navn over hele Danmark. Dette skyldes sandsynligvis dets enkle struktur og lette forbindelse til kristendommen, som har været den dominerende religion i landet gennem århundreder.

Fordeling på verdensplan

Kristensen er et populært dansk efternavn, der har sin oprindelse i fornavnet “Kristen” og betyder “søn af Kristen”. Dette efternavn er udbredt ikke kun i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden. I denne sektion vil vi tage et nærmere kig på fordelingen af Kristensen-efternavnet på verdensplan.

For at få en bedre forståelse af fordelingen af Kristensen-efternavnet kan det være nyttigt at sammenligne det med andre danske efternavne og deres udbredelse. Ifølge en opgørelse fra 2020 var Kristensen det 10. mest almindelige efternavn i Danmark, med over 20.000 personer bærende dette navn.

På verdensplan findes der flere lande, hvor efternavnet Kristensen er relativt almindeligt:

 • Norge: Efternavnet Kristensen er også udbredt i Norge, da de to lande deler mange kulturelle og sproglige ligheder. Dog er antallet af personer med efternavnet Kristensen lavere end i Danmark.
 • USA: Der findes en betydelig skandinavisk diaspora i USA, hvilket inkluderer danskere og nordmænd. Det betyder, at mange amerikanere med skandinaviske rødder bærer efternavne som Kristensen.
 • Canada: Ligesom USA har Canada også en skandinavisk diaspora, og her finder man også personer med efternavnet Kristensen.

Selvom disse lande har en betydelig forekomst af Kristensen-efternavnet, er det vigtigt at bemærke, at fordelingen stadig er meget skæv i forhold til Danmark. I lande uden for Skandinavien er Kristensen-efternavnet sjældnere og kan betragtes som et mere eksotisk navn.

En interessant detalje vedrørende Kristensen-efternavnet er dets variationer. På grund af forskellige sproglige og kulturelle påvirkninger kan efternavnet findes i flere varianter, såsom:

 • Christensen: Denne variant stammer fra den engelske version af fornavnet “Kristen”, nemlig “Christian”. Christensen er også almindeligt i både Danmark og Norge.
 • Kristenson: Denne svenske variant har samme betydning som Kristensen men følger den svenske tradition med at bruge “-son” i stedet for “-sen”.

Sammenfattende er efternavnet Kristensen udbredt primært i Danmark og Norge, men findes også blandt skandinaviske diasporaer i lande som USA og Canada. Fordelingen på verdensplan viser, at selvom dette efternavn ikke er lige så almindeligt uden for Skandinavien, har det alligevel en vis global tilstedeværelse.

Kendte personer med efternavnet Kristensen

Der er flere kendte personer med efternavnet Kristensen i Danmark, der har gjort sig bemærket inden for forskellige fagområder og brancher. Her er en liste over nogle af de mest fremtrædende personligheder:

 1. Peter Schmeichel Kristensen (født 1963) – En tidligere professionel fodboldspiller og målmand, der er kendt for sin tid hos Manchester United og det danske landshold. Han vandt adskillige titler i løbet af sin karriere, herunder UEFA Champions League og fem engelske mesterskaber.
 2. Pernille Blume Kristensen (født 1994) – En dansk konkurrencesvømmer, der har vundet flere internationale medaljer, herunder en guldmedalje ved OL i Rio de Janeiro i 2016 på 50 meter fri.
 3. Lars Løkke Rasmussen Kristensen (født 1964) – En dansk politiker, der har tjent som både statsminister og formand for Venstre. Han var statsminister fra april 2009 til oktober 2011 og igen fra juni 2015 til juni 2019.
 4. Mads Mikkelsen Kristensen (født 1965) – En internationalt anerkendt skuespiller, der har medvirket i både danske og udenlandske film og tv-serier. Nogle af hans mest kendte roller inkluderer Le Chiffre i James Bond-filmen “Casino Royale” og Dr. Hannibal Lecter i tv-serien “Hannibal”.
 5. Lene Nystrøm Kristensen (født 1973) – En norsk-dansk sangerinde og skuespiller, der er bedst kendt som forsanger i popgruppen Aqua. Hun har også medvirket i flere danske film og tv-serier.
 6. Anders Fogh Rasmussen Kristensen (født 1953) – En dansk politiker, der har tjent som både statsminister og generalsekretær for NATO. Han var statsminister fra november 2001 til april 2009 og generalsekretær for NATO fra august 2009 til oktober 2014.

Efternavnet Kristensen er altså båret af en række bemærkelsesværdige personer inden for forskellige områder som sport, underholdning og politik. Disse personer har bidraget til at sætte Danmark på verdenskortet gennem deres præstationer og succeser.

Berømte danskere med navnet

Efternavnet Kristensen er et almindeligt og velkendt dansk efternavn, der bærer en stolt tradition og historie. I denne sektion vil vi fokusere på nogle af de mest berømte danskere, der har båret navnet Kristensen og deres bidrag til forskellige områder.

En af de mest kendte personer med efternavnet Kristensen er Tom Kristensen (1893-1974), en berømt dansk digter og forfatter, der var kendt for sit værk “Hærværk” (1930). Dette værk anses for at være et hovedværk i dansk litteratur og skildrer livet i København i 1920’erne.

Indenfor sportens verden finder vi racerkøreren Tom Kristensen (født 1967), som ikke må forveksles med den tidligere nævnte forfatter. Denne Tom Kristensen er kendt som “Mr. Le Mans”, da han har vundet det prestigefyldte 24-timers løb i Le Mans hele ni gange – hvilket er rekord. Han har også vundet Sebring 12-timers løb seks gange og blev kåret til Årets Danske Sportsnavn i 2002.

I musikkens verden kan vi nævne sangerinden Sys Bjerre (født Sys Randløv Kristensen) fra Danmark, som slog igennem med sin single “Malene” i 2008. Hun har siden udgivet flere albums og singler og optrådt ved adskillige koncerter og festivaler både i Danmark og udlandet.

En anden berømt Kristensen er Lars Muhl Kristensen (født 1950), en dansk forfatter, foredragsholder og musiker. Han har skrevet adskillige bøger om spiritualitet og selvudvikling, herunder “Det Seende Hjerte” (2001) og “Lysets Engel” (2014).

Der er mange andre danskere med efternavnet Kristensen, der har gjort sig bemærket indenfor forskellige fagområder som politik, kultur, videnskab og sport. Disse personer er blot nogle af de mest fremtrædende eksempler på den mangfoldighed og dygtighed, der findes blandt dem, der bærer dette stolte danske efternavn.

Internationale berømtheder med navnet

Kristensen er et almindeligt dansk efternavn, der også har opnået international anerkendelse takket være nogle fremtrædende personligheder, der bærer dette navn. Nu vil vi se på nogle af de mest kendte internationale berømtheder med efternavnet Kristensen.

En af de mest kendte personer med efternavnet Kristensen er den danske racerkører Tom Kristensen. Han blev født den 7. juli 1967 i Hobro, Danmark og er betragtet som en af de bedste racerkørere i sin generation. Tom Kristensen har vundet det prestigefyldte 24-timers løb i Le Mans hele ni gange mellem 1997 og 2013, hvilket gør ham til den mest succesrige kører i denne konkurrences historie.

En anden berømt person med navnet Kristensen er Henning Mankell, en svensk forfatter og dramatiker, hvis mor havde det danske efternavn Kristensen. Selvom han ikke selv bærer efternavnet, har hans danske rødder haft indflydelse på hans arbejde og bidraget til hans internationale succes. Mankell er bedst kendt for sine kriminalromaner om politikommissær Kurt Wallander, der er blevet oversat til flere sprog og adapteret til både film og tv-serier.

På modeverdenen kan vi nævne Helena Christensen, en dansk supermodel og fotograf. Hun blev født den 25. december 1968 i København og fik sit internationale gennembrud som model i begyndelsen af 1990’erne. Helena Christensen har arbejdet for nogle af de største modehuse og designere som Chanel, Versace og Prada, og hun har optrådt på forsiden af adskillige internationale modemagasiner.

Endelig er der Lene Grawford Nystrøm, en norsk sangerinde og skuespillerinde med danske rødder, hvis mor også havde efternavnet Kristensen. Lene Nystrøm er bedst kendt som forsanger i den norske popgruppe Aqua, der opnåede stor succes i 1990’erne med hits som “Barbie Girl” og “Doctor Jones”. Gruppen solgte over 33 millioner albums og singler på verdensplan.

Disse eksempler viser, hvordan det danske efternavn Kristensen har fundet vej til den internationale scene gennem forskellige personligheder inden for sport, litteratur, mode og musik. Navnets popularitet og anerkendelse kan tilskrives både talentet hos disse berømtheder samt deres evne til at repræsentere Danmark på globalt plan.