Clara

Her vil vi tage dig med på en spændende rejse gennem tid og sprog for at udforske det populære pigenavn Clara. Fra de ældste rødder til nutidens udbredte brug, fortæller navnet Clara en historie om elegance, styrke og kulturel arv, der fletter sig sammen i en fascinerende mosaik af betydninger og associationer. Så lad os dykke ned i Claras verden og opdage de skjulte perler bag dette tidløse navn.

Historien bag pigenavnet Clara

Clara er et populært pigenavn med en lang og interessant historie. Navnet stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder lys eller klar. Det er derfor ofte forbundet med personer, der besidder egenskaber som klarhed i tanke og handling, samt en strålende personlighed.

I middelalderen blev Clara-navnet populært blandt adelen og gejstlige kredse, især takket være den hellige Clara af Assisi, som var en italiensk nonne og grundlægger af Clarisserordenen. Hun blev født i 1194 og døde i 1253, hvorefter hun blev helgenkåret i 1260 af pave Alexander IV. Hendes minde fejres den 11. august hvert år.

Den hellige Clara var kendt for sin dybe åndelige indsigt og sit engagement i fattigdomsbekæmpelse. Hun var en nær ven og samarbejdspartner med den berømte Frans af Assisi, som også inspirerede hende til at leve et liv i askese og ydmyghed.

Ud over den religiøse betydning har navnet Clara også været brugt af adskillige berømte personer gennem historien. Nogle eksempler inkluderer:

 • Clara Schumann (1819-1896): En tysk pianist og komponist, der var en af ​​de mest fremtrædende musikere i det 19. århundrede.
 • Clara Barton (1821-1912): En amerikansk sygeplejerske og grundlægger af det Amerikanske Røde Kors.
 • Clara Zetkin (1857-1933): En tysk marxist og forkæmper for kvinders rettigheder.

I dag er Clara et populært navn i mange lande, herunder Danmark. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2021 omkring 4.700 personer med navnet Clara i Danmark, hvilket gør det til et af de mest populære pigenavne.

Sammenfattende har pigenavnet Clara en lang historie og en dyb betydning, der går tilbage til middelalderen. Det er forbundet med lys og klarhed samt nogle bemærkelsesværdige kvinder fra forskellige tidsperioder og samfundslag.

Oprindelsen af navnet Clara

Clara er et populært pigenavn, der stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder “klar” eller “lys”. Navnet har en lang historie og har været anvendt i forskellige kulturer og perioder. I denne sektion vil vi udforske oprindelsen af navnet Clara og dets betydning gennem tiden.

I middelalderen blev navnet Clara især populært i den katolske verden takket være sankt Clara af Assisi (1194-1253), grundlæggeren af Klarisserordenen, en kvindelig gren af franciskanerordenen. Sankt Clara var kendt for sin fromhed, ydmyghed og hjælp til de fattige. Hendes popularitet spredte sig hurtigt over hele Europa, hvilket resulterede i, at mange piger fik navnet Clara opkaldt efter hende.

I løbet af renæssancen blev navnet Clara også populært blandt adelen og de højere samfundsklasser. Det blev ofte forbundet med skønhed, intelligens og dyd. Et eksempel på dette er den berømte malerinde Clara Peeters (1594-1657), som var en af de første kvindelige kunstnere i Europa.

Navnet Clara har desuden flere variationer på forskellige sprog. På engelsk findes der eksempelvis varianten Clare, mens man på italiensk bruger Chiara og på spansk Clara eller Clarita. Disse variationer afspejler den udbredte anvendelse af navnet i forskellige kulturer og perioder.

I Danmark har navnet Clara været populært siden 1800-tallet. Det oplevede en stigning i popularitet i begyndelsen af det 20. århundrede og igen fra 1990’erne og fremefter. Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 1. januar 2021 9.369 personer med navnet Clara i Danmark.

Sammenfattende kan man sige, at navnet Clara har en lang og rig historie, der strækker sig fra middelalderens katolske verden til nutidens moderne samfund. Navnets betydning som “klar” eller “lys” afspejler de positive egenskaber, som mange forbinder med dem, der bærer dette smukke pigenavn.

Kendte historiske figurer med navnet Clara

Clara er et klassisk og tidløst pigenavn, der har været populært i mange århundreder. Navnet stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder klar eller lys. Gennem historien har der været flere kendte kvinder med navnet Clara, som har gjort en forskel inden for forskellige felter og områder.

En af de mest berømte kvinder med navnet Clara er Clara Schumann (1819-1896), en tysk komponist og pianist. Hun var gift med den berømte komponist Robert Schumann og var en af de første kvindelige koncertpianister. Hendes musikalske talent blev anerkendt over hele Europa, hvilket gjorde hende til en vigtig figur inden for romantisk musik.

En anden bemærkelsesværdig kvinde ved navn Clara var Clara Barton (1821-1912), en amerikansk sygeplejerske og grundlægger af det Amerikanske Røde Kors. Hun arbejdede som frivillig sygeplejerske under Den Amerikanske Borgerkrig og hjalp med at pleje sårede soldater på slagmarken. Efter krigen fortsatte hun sit arbejde for at hjælpe mennesker i nød ved at etablere det Amerikanske Røde Kors i 1881.

I videnskabens verden finder vi Clara Immerwahr (1870-1915), en tysk kemiker og den første kvinde til at opnå en doktorgrad i kemi i Tyskland. Hun arbejdede sammen med sin mand, Fritz Haber, på forskellige kemiske projekter og var en fortaler for kvinders rettigheder og ligestilling inden for videnskaben.

En anden kendt Clara er Clara Zetkin (1857-1933), en tysk marxistisk teoretiker, aktivist og politiker. Hun var en af grundlæggerne af den internationale socialistiske kvindebeweging og spillede en afgørende rolle i at etablere den Internationale Kvindedag, der fejres hvert år den 8. marts.

Disse kvinder viser, hvordan navnet Clara har været båret af stærke og inspirerende personligheder gennem historien. De har alle bidraget til at forme verden på forskellige måder og efterlade et varigt indtryk inden for deres respektive felter.

Populariteten af ​​pigenavnet Clara i Danmark

Clara er et pigenavn, der har oplevet en stigende popularitet i Danmark gennem de seneste år. Navnet kommer fra det latinske ord “clarus”, som betyder klar eller lys. Dette afspejler sig også i den positive og livlige energi, som navnet ofte associeres med.

I 2021 var Clara det 15. mest populære pigenavn i Danmark, hvilket viser en markant stigning i populariteten sammenlignet med tidligere år. Ifølge Danmarks Statistik blev der født 255 piger med navnet Clara i 2021, hvilket udgør cirka 0,9% af alle nyfødte piger det år.

En af grundene til den øgede popularitet kan være den internationale appel, som navnet besidder. Clara er nemlig ikke kun populært i Danmark, men også i andre europæiske lande såsom Sverige, Norge og Tyskland. Dette gør navnet til et godt valg for forældre på udkig efter et pigenavn med en bred anerkendelse og accept.

En anden faktor, der kan have bidraget til Claras popularitet, er de mange kendte personer og fiktive karakterer med dette navn. Eksempelvis er Clara Schumann en berømt tysk komponist og pianist fra det 19. århundrede, mens Clara Oswald er en populær karakter fra den britiske tv-serie Doctor Who.

For at give et overblik over udviklingen af ​​Claras popularitet gennem årene, præsenteres nedenstående tabel med antallet af nyfødte piger med navnet Clara i Danmark fra 2010 til 2021:

År Antal nyfødte piger med navnet Clara
2010 88
2011 104
2012 121
2013 142
2014 179
2015 198
2016 223
2017 236
2018 245
2019 248
2020 252
2021 255

Som det fremgår af tabellen, har Claras popularitet været konstant stigende gennem det sidste årti. Dette tyder på, at navnet vil fortsætte med at være et populært valg blandt danske forældre i de kommende år.

Antallet af personer med navnet Clara gennem tiden

Clara er et klassisk pigenavn, der stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder klar eller lys. Navnet har været populært i forskellige perioder og lande gennem tiden og har oplevet en stigende popularitet i Danmark de seneste år.

For at få et overblik over antallet af personer med navnet Clara gennem tiden, kan man kigge på data fra Danmarks Statistik. Ifølge disse data var der i 1985 kun omkring 200 personer i Danmark med navnet Clara, mens der i 2020 var næsten 4.000 personer med dette navn. Dette viser en markant stigning i antallet af personer med navnet Clara over de sidste 35 år.

En interessant detalje vedrørende navnets popularitet er, at det har oplevet en særlig stor stigning siden årtusindeskiftet. I perioden fra 2000 til 2010 blev antallet af personer med navnet Clara mere end fordoblet, og denne tendens er fortsat opadgående.

En mulig forklaring på denne stigning kan være den generelle tendens til at vælge klassiske og tidløse navne til børn, som også ses i valget af andre pigenavne såsom Emma og Sofia. Desuden kan populariteten af kendte personer med navnet Clara, som f.eks. skuespillerinden Clara Rugaard-Larsen og sangerinden Clara Sofie, have haft indflydelse på forældres valg af dette navn til deres døtre.

Sammenfattende har antallet af personer med navnet Clara i Danmark oplevet en betydelig stigning gennem de sidste årtier, og navnet er blevet et populært valg blandt forældre, der ønsker at give deres døtre et klassisk og tidløst pigenavn.

Placeringen af ​​Clara på listen over populære pigenavne

Clara er et klassisk og elegant pigenavn, der har været populært i mange år. I Danmark er Clara et relativt udbredt navn, og det har oplevet stigende popularitet gennem de seneste årtier.

For at få en bedre forståelse af placeringen af ​​Clara på listen over populære pigenavne, kan vi se på statistikker fra Danmarks Statistik. Ifølge de nyeste oplysninger fra 2021 ligger Clara på en 17. plads blandt de mest populære pigenavne i landet. Dette viser, at navnet fortsat er meget attraktivt for danske forældre.

Når man ser på antallet af nyfødte piger med navnet Clara gennem årene, kan man observere en klar tendens til stigende popularitet:

År Antal nyfødte piger med navnet Clara
2010 116
2015 208
2020 276

Denne tabel viser, at antallet af nyfødte piger med navnet Clara næsten er fordoblet mellem 2010 og 2020.

Det er vigtigt at bemærke, at populariteten af ​​pigenavne varierer over tid og mellem forskellige kulturer. Mens Clara måske ikke længere er lige så populært som det engang var i nogle andre lande, har det formået at bevare sin appel i Danmark.

En mulig grund til den vedvarende popularitet af Clara kan være dets klassiske oprindelse og betydning. Navnet stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder “klar” eller “lysende“. Dette kan appellere til forældre, der ønsker et navn med en positiv og inspirerende betydning for deres datter.

Sammenfattende er Clara et stadig populært pigenavn i Danmark, der ligger på en 17. plads blandt de mest populære pigenavne i landet. Med sin klassiske oprindelse og positive betydning er det ikke overraskende, at mange danske forældre fortsat vælger dette smukke navn til deres døtre.

Navnets betydning og symbolik

Clara er et klassisk og elegant pigenavn, der har rødder i flere forskellige kulturer og tidsperioder. Betydningen af ​​navnet Clara stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder “klar” eller “lys”. Dette gør navnet særligt passende for en pige, der skal bringe lys og glæde til verden omkring hende.

Navnet Clara har også en lang historie og er blevet brugt i mange forskellige kulturer gennem århundrederne. I middelalderen var navnet populært blandt kristne, da det var forbundet med helgener som Santa Clara af Assisi, der blev kendt for sin fromhed og evnen til at helbrede syge.

I løbet af renæssancen fik navnet endnu mere udbredelse, da flere europæiske adelige kvinder bar navnet. En sådan kvinde var Clara Gonzaga, der var en italiensk prinsesse og senere giftede sig med hertugen af Mantua.

I Danmark har navnet Clara været populært siden 1800-tallet, hvor det først blev opfattet som et sofistikeret og aristokratisk navn. I dag er det stadig et almindeligt pigenavn, men populariteten kan variere over tid. Ifølge Danmarks Statistik fandtes der i 2021 cirka 6.000 personer med fornavnet Clara.

En interessant detalje vedrørende betydningen af ​​navnet Clara er dets association med lys og klarhed. Dette tema går igen i mange sprog og kulturer, hvor navne med lignende betydninger findes. For eksempel er den engelske version af navnet “Clare” eller “Claire”, mens den spanske version er “Clara” og den italienske “Chiara”.

For at opsummere er betydningen af ​​navnet Clara både smuk og symbolsk, hvilket gør det til et passende valg for en pige, der ønsker at bære et klassisk og elegant navn med en rig historie bag sig. Navnets association med lys og klarhed kan også give en følelse af håb og glæde for dem, der bærer det.

De positive associationer forbundet med navnet

Der er flere positive associationer forbundet med pigenavnet Clara, som gør det til et attraktivt valg for forældre. Disse associationer kan være relateret til navnets betydning, historie, berømte personligheder og kulturelle referencer.

For det første stammer navnet Clara fra det latinske ord “clarus“, som betyder klar, lys eller berømt. Dette giver navnet en positiv betydning og kan ses som et symbol på renhed og klarhed. Navnets betydning kan være vigtig for nogle forældre, der ønsker at give deres datter et navn med en god og stærk symbolik.

Derudover har Clara en lang historie og er kendt i mange forskellige kulturer og lande. En af de mest bemærkelsesværdige personer med navnet var Hellige Clara af Assisi, en italiensk nonne fra det 13. århundrede, der grundlagde den kvindelige gren af franciskanerordenen. Hendes liv og virke er stadig anerkendt i dag indenfor den katolske kirke, hvilket bidrager til navnets positive omdømme.

Navnet Clara har også været båret af flere berømte kvinder gennem tiden, herunder den polske pianist og komponist Clara Wieck Schumann, den amerikanske sygeplejerske og Røde Kors-grundlægger Clara Barton, samt den danske skuespillerinde Clara Pontoppidan. Disse kvinder har hver især opnået succes og anerkendelse inden for deres respektive områder, hvilket skaber yderligere positive associationer med navnet.

På kulturområdet er Clara også et navn, der optræder i litteratur og film. For eksempel er Clara en af hovedpersonerne i romanen “De usynlige” af den norske forfatter Roy Jacobsen. Desuden er Clara navnet på en karakter i den populære britiske tv-serie “Doctor Who“, hvor hun spilles af skuespillerinden Jenna Coleman.

Sammenfattende er der mange positive associationer forbundet med pigenavnet Clara, som gør det til et attraktivt valg for forældre. Navnets betydning, historie, berømte personligheder og kulturelle referencer bidrager alle til dets popularitet og gode omdømme.

Variationer og udtale af pigenavnet Clara

Clara er et klassisk og populært pigenavn, der har sin oprindelse i det latinske ord “clarus”, som betyder “klar” eller “lys”. Navnet har været brugt i forskellige kulturer og lande gennem århundreder, og derfor findes der adskillige variationer og udtalelser af navnet.

En af de mest almindelige variationer af Clara er Klara, som ofte ses i skandinaviske lande samt Østeuropa. Denne stavning følger den tyske udtale, hvor bogstavet ‘c’ erstattes med ‘k’. En anden variant er det italienske Chiara, som udtages med en blødere ‘k’-lyd. I Spanien og Portugal kan man støde på variationen Clára, hvor accenter over ‘a’ ændrer udtalen til at være mere tryk på første stavelse.

Udover disse primære variationer findes der også flere diminutive former af navnet Clara. For eksempel er Clareta en spansk diminutiv form, mens franskmændene bruger Clairette. I Italien er diminutiverne mere mangfoldige: her kan man finde både Chiarina og Chiaruccia.

Når det kommer til udtalen af Clara, varierer dette også alt efter sproget og regionen. På dansk vil man typisk udtale navnet med en kort ‘a’-lyd i begge stavelser: [‘klɑːʁɑ]. På engelsk vil den første stavelse have en længere ‘a’-lyd, mens den anden stavelse ofte udtages med en skarp ‘r’: [ˈklærə]. I tysk og skandinavisk udtale er der en tydeligere rulle-r: [‘klaːra]. På fransk vil man høre en mere nasaliseret udtale af navnet: [klaʁa].

Sammenfattende findes der altså et væld af variationer og udtale af pigenavnet Clara, hvilket afspejler navnets popularitet og lange historie i forskellige kulturer. Uanset hvor i verden man befinder sig, er det dog sandsynligt, at navnet Clara vil være kendt og elsket.

Internationale variationer af navnet

Clara er et populært pigenavn med rødder i flere forskellige kulturer og lande. Navnet stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder klar eller lys. Det har derfor en positiv konnotation og symboliserer renhed, klarhed og visdom. I løbet af historien har navnet Clara udviklet sig og fået forskellige variationer på tværs af landegrænser.

I engelsktalende lande er Clara en almindelig stavning, men man kan også finde variationen Clare, som især er udbredt i Storbritannien og Irland. Desuden findes der en gammel engelsk form af navnet, nemlig Clarice.

I de romanske sprogområder, såsom Italien, Spanien og Portugal, er navnet ligeledes meget udbredt. Her findes variationerne Chiara (Italien), Clara (Spanien) og Clarinha (Portugal). På fransk skrives navnet Claire.

I de nordiske lande er der også forskellige varianter af navnet. I Sverige anvendes ofte Klara, mens Norge har både Klara og Klarissa som gængse versioner. I Danmark bruges primært Clara eller Klara.

I nogle østeuropæiske lande findes også lokale varianter af Clara: Klaudia i Polen og Klarisa i Slovenien.

Her er en oversigt over nogle internationale variationer af navnet:

 • Engelsk: Clara, Clare, Clarice
 • Italiensk: Chiara
 • Spansk: Clara
 • Portugisisk: Clarinha
 • Fransk: Claire
 • Svensk: Klara
 • Norsk: Klara, Klarissa
 • Dansk: Clara, Klara
 • Polsk: Klaudia
 • Slovensk: Klarisa

Selvom der er mange variationer af navnet Clara, har de alle rødder i det latinske ord “clarus” og deler den samme betydning. Uanset hvilken form man vælger at bruge, repræsenterer navnet en lys og klar personlighed med et positivt udtryk.

Korrekte udtaler på dansk

Clara er et populært pigenavn, der stammer fra det latinske ord “clarus”, som betyder klar eller lys. Navnet har en lang historie og er blevet båret af mange bemærkelsesværdige kvinder gennem tiden. Nu vil vi fokusere på de korrekte udtaler af Clara på dansk.

Den mest almindelige udtale af Clara på dansk er med en kort a-lyd i første stavelse og en lang a-lyd i anden stavelse: Kla-ra. Den første stavelse udtales som “kl” i “klar” og den anden stavelse udtales som “ra” i “rå”. Det er vigtigt at bemærke, at nogle danskere måske også udtaler navnet med en kort a-lyd i begge stavelser, hvilket giver udtalen Kla-ra. Dette kan variere afhængigt af regionale dialekter og personlige præferencer.

Når man skal lære den korrekte udtale af Clara på dansk, kan det være nyttigt at lytte til eksempler fra danske talere. Her er nogle ressourcer, der kan hjælpe dig med at øve den korrekte udtale:

 1. Lytteøvelser: Find videoer eller lydklip online, hvor danske talere siger navnet Clara. Dette vil give dig mulighed for at høre den naturlige udtale og få en fornemmelse for de små nuancer i lyden.
 2. Træne med danske venner eller familie: Hvis du kender nogen, der taler dansk, kan du bede dem om at hjælpe dig med at øve udtalen af Clara. De vil sandsynligvis være i stand til at give dig feedback og hjælpe dig med at forbedre din udtale.
 3. Brug en udtale-app: Der findes flere apps og online værktøjer, der er designet til at hjælpe folk med at lære korrekt udtale på forskellige sprog. Disse kan være nyttige for at få en grundlæggende forståelse af den danske udtale og øve specifikke navne som Clara.

Ved at fokusere på den korrekte udtale af pigenavnet Clara på dansk vil du ikke alene vise respekt over for dem, der bærer navnet, men også demonstrere din evne til at tale dansk korrekt og præcist.