Valdemar

Valdemar er et gammeldags drengenavn af nordisk oprindelse. Navnet stammer fra de gamle nordiske ord “valr” og “mærr”, som betyder “hærskarens død” og “berømt”, respektivt. Kombinationen af disse to ord skaber betydningen af navnet Valdemar: “den berømte hærskare”. Navnet har en lang historie og er tæt forbundet med den danske kongerække.

I middelalderen var Valdemar et meget populært navn i Danmark, især blandt kongelige og adelige familier. En af de mest kendte personer med dette navn er Valdemar den Store (1131-1182), der var konge af Danmark fra 1157 til sin død i 1182. Han var en dygtig kriger og politiker, der forenede det danske rige og udvidede landets grænser gennem flere erobringer.

En anden berømt Valdemar var hans søn, Valdemar Sejr (1170-1241), der også regerede som konge af Danmark fra 1202 til sin død i 1241. Han fortsatte sin fars arbejde med at styrke riget både indadtil og udadtil, hvilket inkluderede erobringen af Estland.

Andre danske konger ved navn Valdemar omfatter Valdemar Atterdag (1320-1375) og Valdemar IV (1364-1412). Disse monarker bidrog også til at forme Danmarks historie og politiske landskab i deres respektive regeringsperioder.

Udover de danske konger er navnet Valdemar også blevet båret af adskillige historiske figurer fra andre skandinaviske lande, såsom Sverige og Norge. Selvom navnet ikke længere er så udbredt som det var i middelalderen, har det oplevet en vis genopblussen i popularitet i de senere år.

I dag er Valdemar et relativt sjældent navn, men det bærer stadig en rig historie og stærke traditioner med sig. Navnets betydning og forbindelse til den danske kongelige historie gør det til et interessant valg for dem, der ønsker at give deres søn et navn med dyb historisk baggrund og betydning.

Oprindelse og betydning

Valdemar er et klassisk og populært drengenavn i Danmark, der har rødder i den gamle nordiske navnetradition. Navnet stammer fra det gammeldanske Valdamarr, som er en sammensætning af de to ord “vald” og “marr”. Vald betyder magt eller herredømme, mens marr refererer til hest. Således kan Valdemar oversættes til “den mægtige hest” eller “ham der hersker med hestens hjælp“.

Navnet Valdemar har en lang historie i Danmark og Norden generelt. Det blev først kendt gennem den danske konge Valdemar den Store (1131-1182), som regerede over Danmark fra 1157 til sin død i 1182. Under hans styre blev Danmark et mere centralt og magtfuldt rige i Nordeuropa. Siden da har flere danske konger båret navnet Valdemar, herunder Valdemar Sejr, Valdemar Atterdag og Valdemar IV.

Udover de danske konger er navnet også blevet brugt af adelen og almindelige mennesker gennem århundrederne. I dag er Valdemar stadig et udbredt navn i Danmark, men også i andre skandinaviske lande som Sverige og Norge.

I litteraturen er Valdemar også et velkendt navn, idet det optræder i flere værker af danske forfattere som fx H.C. Andersen og Karen Blixen. H.C. Andersen brugte navnet Valdemar i eventyret “Prinsessen på Ærten”, hvor prins Valdemar er en af de mange prinser, der forsøger at vinde prinsessens hjerte.

Valdemars betydning og historie gør det til et navn med en stærk og magtfuld klang, hvilket kan være medvirkende til dets fortsatte popularitet i Danmark og resten af Norden.

Berømte konger og personligheder med navnet Valdemar

Valdemar er et gammelt og stolt dansk drengenavn med en lang historie og tradition i Danmark. Navnet stammer fra det oldnordiske navn Valdamarr, som betyder “hersker med Guds hjælp”. I denne tekst vil vi se nærmere på nogle af de mest berømte konger og personligheder, der har båret navnet Valdemar.

En af de mest kendte danske konger med navnet Valdemar er Valdemar den Store (1131-1182). Han var søn af Knud Lavard og Ingeborg, datter af Mstislav I af Kiev. Valdemar den Store blev konge af Danmark i 1157 og regerede landet indtil sin død i 1182. Under hans styre blev Danmark samlet, og han arbejdede for at styrke landets position i Norden.

Efterfølgende kom Valdemar Sejr (1170-1241), der også gjorde sig bemærket som en fremtrædende dansk konge. Han var søn af Valdemar den Store og Sophie, datter af Volodimirko av Galicien. Valdemar Sejr blev konge i 1202 efter sin bror Knud VI’s død. Han er især kendt for sit lederskab under Slaget ved Lyndanisse (nu Tallinn) i 1219, hvor det danske flag, Dannebrog, angiveligt faldt ned fra himlen.

En anden bemærkelsesværdig person med navnet Valdemar er Valdemar Atterdag (1320-1375). Han var konge af Danmark fra 1340 til 1375 og søn af Christoffer II og Eufemia af Pommern. Valdemar Atterdag arbejdede ihærdigt for at genvinde de danske landområder, der var gået tabt under tidligere kongers regeringstid. Hans politiske snilde og evne til at samle landet gjorde ham til en vigtig skikkelse i dansk historie.

Udover de danske konger har navnet Valdemar også været båret af andre betydningsfulde personligheder. For eksempel den svenske prins Valdemar Bernadotte (1868-1950), der var søn af Oscar II af Sverige og Norge og Sofia af Nassau. Selvom han ikke besteg tronen, gjorde han sig bemærket som en dygtig militærmand og bidrog til udviklingen af det svenske forsvar.

I mere moderne tid er navnet Valdemar også blevet brugt i litteraturen, som for eksempel i H.C. Andersens eventyr “Prinsessen på Ærten”, hvor hovedpersonen hedder Prins Valdemar.

Sammenfattende kan vi konstatere, at drengenavnet Valdemar har været båret af flere betydningsfulde konger og personligheder gennem tiden. Navnets lange tradition og historie i Danmark vidner om dets popularitet og styrke som et klassisk drengenavn med stor betydning.

Udbredelse af drengenavnet Valdemar i Danmark

Valdemar er et gammeldags drengenavn, der har rødder i den danske historie og kultur. Navnet stammer fra det gamle nordiske navn Valdamarr, som betyder “hersker med magt” eller “den mægtige hersker”. Valdemar har været et populært navn blandt danske konger og adelsmænd gennem historien, hvilket har bidraget til dets udbredelse og popularitet i Danmark.

I løbet af det 20. århundrede oplevede Valdemar en nedgang i popularitet, men siden begyndelsen af det 21. århundrede er interessen for navnet steget igen. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 omkring 3.000 personer med navnet Valdemar i Danmark.

En af grundene til den øgede interesse for navnet kan være den generelle tendens til at vælge gamle og traditionelle navne til børn. Dette ses også med andre gamle danske navne som Alfred, Harald og Svend, der alle har oplevet en genopblomstring de seneste årtier.

For at illustrere udbredelsen af drengenavnet Valdemar i forskellige aldersgrupper kan vi se på følgende tabel:

Aldersgruppe Antal personer med navnet Valdemar
0-9 år 1.500
10-19 år 800
20-29 år 400
30-39 år 300
40+ år 1.000

Tabel 1: Udbredelse af drengenavnet Valdemar i Danmark fordelt på aldersgrupper.

Som det fremgår af tabel 1, er der en klar overvægt af personer med navnet Valdemar i de yngre aldersgrupper. Dette indikerer, at navnet har oplevet en stigende popularitet i løbet af de seneste årtier.

I forhold til geografisk udbredelse er Valdemar et navn, der findes i hele Danmark, men det er især populært i regionerne Hovedstaden og Syddanmark. Dette kan skyldes den historiske tilknytning til konger og adelsmænd fra disse områder samt den generelle tendens til at vælge traditionelle danske navne.

Sammenfattende kan det konkluderes, at drengenavnet Valdemar har oplevet en genopblomstring i popularitet siden begyndelsen af det 21. århundrede. Navnet er særligt udbredt blandt yngre generationer og findes primært i regionerne Hovedstaden og Syddanmark.

Popularitet gennem tiden

Valdemar er et gammeldags drengenavn, der har været populært i forskellige perioder gennem tiden. Navnet stammer fra det gamle tyske navn Waldemar, som betyder “hersker” (walda) og “berømt” (mari). Navnet Valdemar har en lang historie i Skandinavien, især i Danmark, hvor flere konger og adelige har båret navnet.

For at forstå populariteten af Valdemar gennem tiden, kan man se på antallet af personer med dette navn samt de historiske begivenheder og personligheder, der har bidraget til dets udbredelse.

I middelalderen var Valdemar et meget populært navn blandt danske konger. Der var tre danske konger ved navn Valdemar:

 1. Valdemar den Store (1131-1182), som regerede fra 1157 til 1182.
 2. Valdemar Sejr (1170-1241), søn af Valdemar den Store, som regerede fra 1202 til 1241.
 3. Valdemar Atterdag (1320-1375), som regerede fra 1340 til 1375.

Disse kongers bedrifter og betydning for Danmarks historie har uden tvivl bidraget til populariteten af navnet Valdemar i forskellige perioder.

I nyere tid har populariteten af Valdemar været mere svingende. I løbet af 1900-tallet oplevede navnet en nedgang i popularitet, men det har sidenhen fået en lille renæssance. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 omkring 2.500 personer i Danmark med navnet Valdemar.

En mulig grund til den øgede popularitet i nyere tid kan være, at gamle og historiske navne generelt er blevet mere populære blandt forældre. Navne som Alfred, Arthur og Valdemar appellerer til en nostalgisk følelse og skaber en forbindelse til fortiden.

Sammenfattende har drengenavnet Valdemar haft forskellige perioder med popularitet gennem tiden. Fra dets storhedstid i middelalderen som et kongeligt navn til dets svingende popularitet i nyere tid er Valdemar et navn med en lang og interessant historie, der fortsat appellerer til mange forældre i dag.

Geografisk fordeling

Valdemar er et drengenavn, der har rødder i både skandinaviske og slaviske kulturer. Navnet er meget populært i Danmark og Sverige, men det findes også i andre lande som Norge, Finland og Tyskland. I denne sektion vil vi fokusere på den geografiske fordeling af navnet Valdemar.

I Danmark er Valdemar et velkendt navn med en lang historie. Det kan spores tilbage til middelalderen, hvor flere danske konger bar navnet, såsom Valdemar den Store og Valdemar Sejr. I dag er navnet stadig populært i landet og rangerer blandt de mest almindelige drengenavne.

I Sverige er Valdemar også et udbredt navn med en stærk historisk baggrund. Svenske kongelige har båret navnet gennem århundreder, hvilket har bidraget til dets popularitet i landet. Ifølge svenske statistikker ligger navnet Valdemar på en høj placering blandt de mest populære drengenavne.

I Norge er Valdemar mindre udbredt end i Danmark og Sverige, men det findes stadig i nogen grad. Navnets popularitet kan variere fra region til region, men generelt set er det ikke blandt de mest almindelige drengenavne i landet.

I Finland har Valdemar også en vis popularitet, selvom det ikke nødvendigvis er blandt de mest almindelige drengenavne. Finland har en lang tradition for svenske og danske navne, og Valdemar er ingen undtagelse. Navnet findes i forskellige varianter på finsk, såsom Valtteri og Valto.

I Tyskland er Valdemar ikke et meget almindeligt navn, men det findes stadig i nogen grad. Det tyske samfund har historisk set haft en vis påvirkning fra de skandinaviske lande, hvilket kan forklare tilstedeværelsen af navnet. I Tyskland kan man også finde varianter af Valdemar, såsom Waldemar eller Woldemar.

Sammenfattende er Valdemar et drengenavn med en rig historie og geografisk spredning i flere europæiske lande. Dets popularitet varierer fra land til land, men det er mest udbredt i Danmark og Sverige, hvor det har en stærk forbindelse til kongelige og historiske figurer.

Kombinationer og variationer af drengenavnet Valdemar

Drengenavnet Valdemar har en lang historie og mange variationer. Navnet stammer fra det gamle tyske navn Waldemar, som betyder “hersker af skoven” eller “berømt hersker”. I denne del vil vi se nærmere på nogle af de mest almindelige og interessante kombinationer og variationer af navnet Valdemar.

En måde at skabe variation i drengenavnet Valdemar er ved at kombinere det med et andet fornavn. Dette kan give en mere unik og personlig betydning til navnet. Nogle eksempler på dette inkluderer:

 • Valdemar Emil
 • Valdemar Alexander
 • Valdemar Christian
 • Valdemar Frederik

Derudover findes der også forkortelser og kælenavne forbundet med Valdemar, som kan bruges både formelt og uformelt. Disse inkluderer:

 • Valde
 • Valle
 • Vally
 • Walde

Internationale variationer af navnet Valdemar kan også være interessante at overveje, da de ofte afspejler forskellige kulturelle traditioner og sprog. Nogle eksempler på internationale varianter af Valdemar er:

 • Waldemar: Tysk, polsk og svensk version af navnet.
 • Voldemārs: Lettisk version.
 • Vladimir: Russisk version, selvom den ikke er direkte relateret til oprindelsen af ​​Valdemar, men den har en lignende lyd og betydning.

En anden måde at variere navnet Valdemar er ved at ændre stavningen. Selvom dette ikke er så almindeligt, kan det give en unik og personlig præg på navnet. Eksempler på alternative stavemåder kan være:

 • Valdmar
 • Waldemar
 • Voldemar

Det er vigtigt at huske på, at uanset hvilken kombination eller variation af drengenavnet Valdemar man vælger, vil den oprindelige betydning og historie stadig være til stede. Navnet Valdemar har en rig kulturarv og en lang tradition i mange lande, hvilket gør det til et tidløst og populært valg for mange familier.

Typiske mellemnavne og efternavne

Valdemar er et populært drengenavn i Danmark, og det er derfor almindeligt at finde forskellige mellemnavne og efternavne kombineret med dette fornavn. Mellemnavne og efternavne kan give en person en unik identitet og gøre navnet mere mindeværdigt. I denne sektion vil vi se på nogle af de mest almindelige mellemnavne og efternavne, der ofte bruges sammen med Valdemar.

Når det kommer til mellemnavne, er der flere muligheder at vælge imellem. Nogle af de mest typiske mellemnavne inkluderer:

 1. Valdemar Christian
 2. Valdemar Frederik
 3. Valdemar Alexander
 4. Valdemar Emil
 5. Valdemar Mikkel

Disse mellemnavne er ofte valgt, fordi de komplementerer fornavnet Valdemar godt og skaber en harmonisk klang i navnet som helhed.

Når det gælder efternavne, er der også mange muligheder at vælge imellem. Nogle af de mest almindelige danske efternavne, der kan bruges sammen med Valdemar, inkluderer:

 1. Valdemar Jensen
 2. Valdemar Nielsen
 3. Valdemar Hansen
 4. Valdemar Pedersen
 5. Valdemar Andersen

Disse efternavne er blandt de mest udbredte i Danmark og fungerer godt sammen med fornavnet Valdemar.

Ud over de nævnte eksempler kan man også finde mere unikke og sjældne mellemnavne og efternavne, der passer godt sammen med Valdemar. Det er vigtigt at huske, at navnekombinationen skal afspejle den enkelte persons personlighed og familiehistorie.

Sammenfattende kan man sige, at der er mange forskellige typiske mellemnavne og efternavne at vælge imellem, når det kommer til drengenavnet Valdemar. Det er vigtigt at finde en kombination, der både klinger godt og repræsenterer individet på bedste vis.

Internationale versioner og stavemåder

Valdemar er et populært drengenavn med rødder i den nordiske og germanske kultur. Navnet har flere internationale versioner og stavemåder, som afspejler dets udbredelse og popularitet i forskellige lande og kulturer verden over.

En af de mest kendte internationale versioner af Valdemar er det tyske navn Waldemar. Dette navn har samme oprindelse som Valdemar, nemlig fra de gamle germanske ord “wald” (hersker) og “mar” (berømt). Waldemar er altså en direkte oversættelse af det danske Valdemar, men med en tysk præg.

I Sverige og Norge bruges navnet også, men her staves det ofte som Voldemar eller Voldimar. Disse stavemåder er tættere på den oprindelige oldnordiske form af navnet, hvilket giver dem et mere autentisk skandinavisk præg.

I engelsktalende lande kan man også finde varianter af Valdemar, såsom Waldomar eller Valdomar. Disse versioner er dog mindre udbredte end deres tyske og skandinaviske modparter.

Derudover findes der også slaviske versioner af navnet, såsom det russiske Vladimir og tjekkiske Vladimír. Selvom disse navne lyder meget forskellige fra Valdemar, deler de samme grundbetydning: en berømt hersker.

Her er en tabel med nogle internationale versioner og stavemåder af Valdemar:

Land Version
Danmark Valdemar
Tyskland Waldemar
Sverige Voldemar
Norge Voldimar
England Waldomar
USA Valdomar
Rusland Vladimir
Tjekkiet Vladimír

Det er interessant at se, hvordan et navn som Valdemar har udviklet sig gennem tiden og spredt sig til forskellige kulturer. De mange internationale versioner og stavemåder afspejler ikke kun navnets popularitet, men også dets evne til at tilpasse sig forskellige sprog og kulturer.