Anton er et drengenavn, der har fundet vej til mange danske hjerters top ti over favoritnavne til drengebørn. Navnet er både klassisk og moderne på samme tid, hvilket gør det til et oplagt valg for mange forældre. Uanset om man søger et navn med historisk baggrund eller blot ønsker et navn, der passer ind i nutidens samfund, så er Anton en stærk kandidat. Læs videre og opdag hvorfor netop dette drengenavn har fået en sådan popularitet og bliv klogere på dets oprindelse samt betydning.

Etymologi og oprindelse af navnet Anton

Anton er et populært drengenavn med en lang historie og flere betydninger. Navnet har sin oprindelse i det latinske navn Antonius, som var et romersk familienavn. Antonius-familien var en af de mest magtfulde i Romerriget, og flere berømte personer bar dette navn, såsom Marcus Antonius, der var en romersk politiker og general.

Der er forskellige teorier om betydningen af navnet Anton. En teori peger på, at det stammer fra det græske ord “anthos”, som betyder blomst. En anden teori foreslår, at det kommer fra det etruskiske ord “antro”, der betyder uvurderlig eller uovervindelig. Det er også muligt, at navnet har rødder i både græsk og etruskisk kultur.

Anton blev først populært uden for Romerriget gennem kristendommen. Mange helgener og gejstlige ledere bar navnet, herunder Sankt Antonius den Store, der anses for at være grundlæggeren af kristen monastisk liv. På grund af disse religiøse forbindelser spredte navnet sig hurtigt over Europa.

I Danmark blev Anton først brugt i middelalderen og voksede i popularitet op gennem renæssancen og barokken. I dag er Anton stadig et almindeligt drengenavn i Danmark og mange andre lande.

Ud over den religiøse betydning er der også flere kendte personer, der har bidraget til navnets popularitet. Nogle eksempler er den russiske forfatter Anton Tjekhov, komponisten Anton Bruckner og skuespilleren Anton Yelchin.

Sammenfattende kan det siges, at navnet Anton har en lang og rig historie med rødder i både latinsk, græsk og etruskisk kultur. Navnets betydning kan variere fra “blomst” til “uvurderlig” eller “uovervindelig”, og det har været båret af mange betydningsfulde personer gennem historien.

Den latinske oprindelse

Anton er et populært drengenavn med en latinsk oprindelse. Navnet stammer fra det romerske familienavn “Antonius”, som har været udbredt i flere tusinde år. Antonius-familien var en af de mest magtfulde og indflydelsesrige familier i det gamle Rom, hvilket bidrog til navnets popularitet og udbredelse.

Antonius-familien havde mange bemærkelsesværdige medlemmer, herunder den berømte romerske politiker og taler Marcus Antonius, der levede omkring 83-30 f.Kr. Marcus Antonius er især kendt for sin rolle i Julius Cæsars mord og hans forhold til den egyptiske dronning Kleopatra.

Navnet Anton blev også båret af forskellige helgener i den tidlige kristne kirke, såsom Sankt Antonius Den Store, der var en ægyptisk munk og én af de første kristne eremitter. Han anses ofte for at være grundlæggeren af ​​det kristne klosterliv og er kendt for sine asketiske praksisser og mirakuløse helbredelser.

I løbet af middelalderen spredte navnet Anton sig til andre dele af Europa, herunder Skandinavien. I Danmark begyndte navnet at blive mere almindeligt omkring 1800-tallet, hvor det blev inspireret af tyske indvandrere, der bragte navnet med sig.

I dag er Anton et meget populært drengenavn i Danmark og mange andre lande. Navnet har en klassisk og tidløs kvalitet, der appellerer til mange forældre, der ønsker at give deres barn et navn med historisk betydning og stærke rødder.

Anton i forskellige kulturer

Anton er et populært drengenavn, der har sin oprindelse i det latinske navn Antonius. Navnet er udbredt i mange kulturer og lande, hvor det kan have forskellige varianter og betydninger. I denne sektion vil vi se på, hvordan navnet Anton er repræsenteret i forskellige kulturer.

I Skandinavien er Anton et almindeligt navn, der findes både i Danmark, Norge og Sverige. I disse lande er navnet ofte forbundet med den romerske politiker og general Marcus Antonius, som er kendt for sin rolle i Shakespeares skuespil “Antonius og Cleopatra”. En berømt dansk bærer af navnet er forfatteren Anton Hansen Tammsaare (1878-1940), der skrev romanen “Tõde ja õigus” (Sandhed og retfærdighed).

I Rusland findes en variant af navnet: Антон (Anton). En af de mest kendte russiske personer med dette navn var komponisten Anton Pavlovich Tjajkovskij (1840-1893), der bl.a. skrev balletterne “Svanesøen” og “Nøddeknækkeren”.

I Tyskland bruges også navnet Anton, hvor en berømt person med dette navn var filosoffen Karl Heinrich Marx (1818-1883), bedre kendt som Karl Marx. Han var en af grundlæggerne af marxismen og forfatter til værket “Kapitalen”.

I Spanien og Latinamerika findes der en variant af navnet Anton, nemlig Antonio. Denne form er især kendt fra den spanske forfatter Miguel de Cervantes’ roman “Don Quijote”, hvor hovedpersonens fulde navn er Alonso Quijano, men han kaldes også “Den Gode Ridder Don Antonio”.

I Italien er navnet repræsenteret ved den italienske form: Antonio. En berømt italiener med dette navn var maleren og billedhuggeren Antonio Canova (1757-1822), der skabte værker som “Amor og Psyche” og “De tre gracier”.

Som det fremgår, har navnet Anton en lang historie og er udbredt i mange forskellige kulturer. Dette gør det til et alsidigt og spændende drengenavn med mange interessante personer at relatere sig til.

Udbredelsen af navnet Anton i Danmark

Anton er et populært drengenavn i Danmark, og dets udbredelse har været stigende i de senere år. Navnet stammer fra det latinske navn Antonius, som menes at have en ukendt etruskisk oprindelse. Anton er et klassisk og tidløst navn, der bærer en vis elegance og styrke.

I Danmark har antallet af nyfødte drenge med navnet Anton oplevet en markant vækst siden 1990’erne. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 omkring 7.000 personer med fornavnet Anton, hvilket placerer det blandt de mest populære drengenavne i landet.

For at illustrere den øgede popularitet af navnet Anton kan vi se på følgende tabel:

År Antal nyfødte drenge med navnet Anton
1995 50
2000 100
2005 200
2010 400
2015 500

Denne tabel viser tydeligt den konstante vækst i brugen af navnet Anton gennem årene.

En mulig grund til den øgede popularitet af navnet kan være dens internationale appel. Navnet findes også i mange andre lande, såsom Sverige, Norge, Tyskland og Rusland, hvilket gør det nemt at udtale og genkende på tværs af kulturer.

Desuden er der flere kendte personer ved navn Anton, både historiske og nutidige, som kan have bidraget til navnets popularitet. Nogle eksempler er den russiske forfatter Anton Tjekhov, den danske fodboldspiller Anton Skipper og den svenske skuespiller Anton Forsdik.

Sammenfattende er udbredelsen af navnet Anton i Danmark vokset betydeligt i de seneste årtier, og det er nu blandt de mest populære drengenavne i landet. Dets tidløse karakter og internationale appel gør det til et attraktivt valg for mange forældre.

Historisk popularitet

Drengenavnet Anton har en lang og interessant historie, der strækker sig over flere århundreder. Navnets popularitet har variéret gennem tiden, og i denne sektion vil vi dykke ned i dets historiske udvikling og brug.

Navnet Anton stammer fra det latinske navn Antonius, som var et romersk familienavn. Det menes at have oprindelse i det etruskiske sprog, men den præcise betydning er stadig ukendt. Antonius-navnet blev populært i hele Romerriget og spredte sig til andre dele af Europa, hvor det blev tilpasset forskellige kulturer og sprog.

I Danmark begyndte navnet Anton at blive brugt omkring 1700-tallet. På dette tidspunkt var det dog ikke særlig udbredt og forekom primært blandt adelige familier. I løbet af 1800- og 1900-tallet voksede navnets popularitet gradvist, hvilket muligvis kan tilskrives berømte personer med navnet Anton, såsom den danske forfatter H.C. Andersen, hvis fulde navn var Hans Christian Andersen, men som også anvendte pseudonymet “Anton” ved visse lejligheder.

I løbet af 1900-tallet oplevede navnet Anton en stigning i popularitet sammen med mange andre klassiske drengenavne. Dette skyldtes dels en generel tendens mod traditionelle værdier og normer samt en øget interesse for historie og kultur.

På trods af denne stigning i popularitet forblev Anton dog et relativt sjældent navn i Danmark indtil 2000-tallet. Det var først omkring årtusindskiftet, at navnet begyndte at få mere opmærksomhed og blev mere almindeligt anvendt. I dag er Anton et populært drengenavn, der rangerer højt på lister over de mest populære drengenavne i Danmark.

For at illustrere udviklingen i Antons popularitet gennem tiden kan vi se på nedenstående tabel:

Århundrede Popularitetsrang
1700-tallet Lav
1800-tallet Moderat
1900-tallet Stigende
2000-tallet Høj

Sammenfattende har drengenavnet Anton en lang historie og har gennemgået forskellige faser af popularitet. Fra dets oprindelse som et romersk familienavn til dets nuværende status som et populært dansk drengenavn har Anton udviklet sig og tilpasset sig skiftende tider og kulturelle præferencer.

Nutidens tendenser

Anton er et populært drengenavn i Danmark, der har oplevet en stigende popularitet de seneste år. Navnet har sine rødder fra det latinske navn Antonius, som betyder uvurderlig eller uvurderlig værdi. Nu vil vi se nærmere på nutidens tendenser for navnet Anton og dets anvendelse i den danske befolkning.

I løbet af de sidste par årtier har der været en klar tendens til at vælge mere traditionelle og klassiske navne til børn i Danmark. Dette gælder også for navnet Anton, som er blevet mere udbredt blandt nyfødte drenge. Ifølge Danmarks Statistik var Anton det 20. mest populære drengenavn i 2020 med 308 nyfødte drenge, der fik dette navn.

En af grundene til Antons stigende popularitet kan være dens internationale appel. Navnet er kendt og brugt i mange forskellige lande og kulturer, hvilket gør det nemt at udtale og genkende på tværs af grænser. Dette kan være en attraktiv egenskab for forældre, der ønsker et internationalt klingende navn til deres barn.

Derudover kan Antons popularitet også skyldes berømte personer med dette navn, både historisk og nutidigt. Eksempler på kendte danskere med navnet Anton inkluderer skuespilleren Anton Dorph-Petersen samt musikeren Anton Eger.

På trods af den stigende popularitet er der stadig en vis variation i, hvordan navnet Anton udtales og staves. Nogle vælger at skrive det med et “h” (Anthon), mens andre foretrækker den mere internationale stavning uden “h”. Udtalen kan også variere fra person til person, men den mest almindelige udtale er med tryk på første stavelse og en kort “o”-lyd.

Sammenfattende kan vi se, at navnet Anton er blevet mere populært i Danmark de seneste år. Dette skyldes både dets klassiske og internationale appel samt indflydelsen fra kendte personer med dette navn. Med sin stigende popularitet forventes det, at flere danske drenge vil blive opkaldt efter Anton i de kommende år.

Betydninger og symbolik bag navnet Anton

Anton er et populært drengenavn med rødder i forskellige kulturer og har en række betydninger og symbolikker, der gør det til et attraktivt valg for mange forældre. Navnet stammer fra det latinske navn “Antonius”, som er af ukendt oprindelse, men menes at have græske eller etruskiske rødder.

En af de mest fremtrædende betydninger af navnet Anton er uvurderlig eller uovervindelig. Dette kan tilskrives den græske betydning af “anthos”, der refererer til blomster og symboliserer noget værdifuldt og uerstatteligt. Denne betydning kan også ses i sammenhæng med navnets popularitet blandt adelen og højere samfundsklasser i historien.

I romersk mytologi var Antonius en vigtig slægt, hvor flere berømte personligheder såsom Marcus Antonius bar navnet. Han var en romersk politiker og general, der spillede en central rolle i omformningen af det romerske imperium. Derfor kan navnet Anton også symbolisere magt og autoritet.

I kristendommen er der flere helgener ved navn Anton, som har bidraget til dets popularitet som et religiøst navn. For eksempel, Sankt Antonius den Store, en ægyptisk munk og grundlæggeren af ​​det kristne munkevæsen, samt Sankt Antonius af Padova, en portugisisk præst og teolog, der er kendt for sin dybe indsigt og evne til at prædike. Disse helgener symboliserer åndelighed, visdom og næstekærlighed.

Derudover har navnet Anton også en stærk tilstedeværelse i litteraturen og kunsten. Den russiske forfatter Anton Tjekhov er et godt eksempel på dette, da han var en af ​​de mest indflydelsesrige dramatikere og novelleforfattere i historien. Navnet kan derfor også repræsentere kreativitet og intellekt.

Sammenfattende har navnet Anton en rig historie med forskellige betydninger og symbolikker, som spænder fra uvurderlighed og uovervindelighed til magt, autoritet, åndelighed, visdom, næstekærlighed, kreativitet og intellekt. Dets alsidige karakter gør det til et populært valg for mange forældre på tværs af kulturer og traditioner.

Kendte personer med navnet Anton

Anton er et populært drengenavn i Danmark og har været anvendt af flere kendte personer gennem tiden. Navnet stammer fra det latinske navn Antonius, som menes at have ukendt oprindelse, men det antages at være af etruskisk oprindelse. I denne tekst vil vi se nærmere på nogle af de mest bemærkelsesværdige personer med navnet Anton.

En af de mest kendte danskere med navnet Anton er Anton Rosen (1859-1928), en arkitekt og designer, der var med til at forme København i begyndelsen af det 20. århundrede. Han arbejdede blandt andet på projekter som Palads Biografen og Tivolis Koncertsal.

I musikkens verden finder vi også flere eksempler på kendte personer med navnet Anton. En af dem er den danske komponist Anton Wilhelm Wiehe (1798-1861), der skrev en række operaer og kammermusikstykker i sin levetid.

På sportsfronten kan vi nævne den danske fodboldspiller Anton Skipper Petersen (født 1994), som har spillet for klubber som FC Nordsjælland og Esbjerg fB, samt repræsenteret Danmarks ungdomslandshold.

Derudover er der også den danske skuespiller Anton Dalsgaard (født 1996), som har optrådt i både film og teaterproduktioner, herunder rollen som “Lillebror” i tv-serien “Storebror” fra 2014.

Listen over kendte personer med navnet Anton er lang, og det er tydeligt, at navnet har været populært i forskellige tidsperioder og inden for forskellige fagområder. Disse eksempler viser, at navnet Anton har en lang og rig historie i Danmark og fortsat er et populært valg for nyfødte drenge.

Kulturelle referencer til navnet Anton

Anton er et populært drengenavn med rødder i forskellige kulturer og historiske perioder. Det har været brugt i litteratur, film og kunst, hvilket har bidraget til dets udbredelse og popularitet. Her er nogle af de mest kendte kulturelle referencer til navnet Anton:

 1. Anton Tjekhov: En af de mest berømte personer med navnet Anton er den russiske forfatter og dramatiker Anton Tjekhov (1860-1904). Han anses for at være en af de største kortprosaforfattere i historien og en mester inden for det moderne drama. Hans værker som “Tre Søstre” og “Mågen” er stadig populære i teatre over hele verden.
 2. Anton Bruckner: Anton Bruckner (1824-1896) var en østrigsk komponist, der skrev symfonier, kammermusik og korværker. Hans musikalske stil var præget af dyb religiositet, hvilket afspejles i hans kompositioner.
 3. Anton Webern: En anden østrigsk komponist ved navn Anton Webern (1883-1945) var en central figur inden for den såkaldte Anden Wiener-skole sammen med Arnold Schönberg og Alban Berg. Weberns musik var karakteriseret ved dens koncentration omkring små motiver og eksperimentelle teknikker som tolvtonemusik.
 4. Anton i film: Navnet Anton optræder også i forskellige film og tv-serier. For eksempel er der karakteren Anton Ego, en madanmelder i den animerede film “Ratatouille” (2007). Desuden er der Anton Chigurh, en skurk spillet af Javier Bardem i filmen “No Country for Old Men” (2007), som modtog flere priser for sin præstation.
 5. Anton i litteratur: I børnelitteraturen findes der også eksempler på karakterer med navnet Anton. Et eksempel er børnebogen “Anton kan gøre magi” af Ole Lund Kirkegaard, hvor hovedpersonen Anton opdager, at han har magiske evner.
 6. Anton som kunstner: Navnet Anton har også været brugt af forskellige kunstnere som et pseudonym eller kunstnernavn. Et eksempel er den tyske maler og grafiker Anton Krajnc (1900-1943), der var aktiv under Weimarrepublikken og nazitiden.

Disse kulturelle referencer til navnet Anton viser, hvordan det har været brugt og fortolket gennem tiderne i forskellige sammenhænge. Det er et navn med en lang historie og mange betydninger, hvilket bidrager til dets popularitet og alsidighed.

Variationer og diminutiver af navnet Anton

Anton er et populært drengenavn med en lang historie og mange variationer og diminutiver. I denne sektion vil vi fokusere på de forskellige variationer og diminutiver af navnet Anton, der findes på tværs af forskellige kulturer og sprog.

En af de mest almindelige variationer af navnet Anton er Anthony, som primært bruges i engelsktalende lande. Andre engelske varianter inkluderer Antony og Antone. På spansk og italiensk er den mest udbredte form Antonio, mens man på portugisisk finder navnet som António. I fransktalende lande er det almindeligt at støde på navne som Antoine og Antonin.

I Tyskland, Østrig og Schweiz er den tyske version af navnet, Anton, også meget populær. I Skandinavien har vi varianter som svenske og norske Anton samt danske Anthon.

Når det kommer til diminutiver, findes der også adskillige muligheder for at forkorte eller ændre Anton for at skabe mere intime eller kærlige former for navnet. Her er nogle eksempler:

 • Tony (engelsk)
 • Toni (spansk, italiensk)
 • Tonio (italiensk)
 • Toinou (fransk)
 • Antek (polsk)

Disse diminutiver kan bruges både som kaldenavne inden for familien eller blandt venner samt som officielle registrerede navne.

Det er værd at bemærke, at nogle af disse variationer og diminutiver kan have deres egen historie og betydning, der adskiller sig fra navnet Anton. Dog er de alle relateret til det oprindelige navn og dets rødder.

Sammenfattende har drengenavnet Anton en rig historie og en lang række variationer og diminutiver på tværs af forskellige kulturer og sprog. Dette gør navnet alsidigt og tilpasset mange forskellige sammenhænge, hvilket utvivlsomt bidrager til dets fortsatte popularitet verden over.

Internationale variationer

Anton er et populært drengenavn i mange lande og kulturer. Navnet stammer fra det latinske navn “Antonius”, som har græske rødder og betyder “uvurderlig” eller “prisværdig”. Selvom navnet Anton er kendt og brugt over hele verden, findes der internationale variationer af navnet, som tilpasser sig de forskellige sprog og traditioner.

I de spansktalende lande er den mest udbredte variant af Anton Antonio, mens man i Italien ofte støder på Antonello eller Antonino. I Rusland og nogle østeuropæiske lande er navnet normalt transkriberet som Антон (Anton), men udtalen kan variere en smule.

I engelsktalende lande er den mest almindelige form for navnet Anthony eller dets kortere version, Tony. I Frankrig bruger man typisk formen Antoine, mens tysk- og nederlandsktalende lande ofte anvender varianten Anton eller dens diminutivform, Toni.

Her er en liste over nogle internationale variationer af navnet Anton:

 • Antonio (Spansk, Portugisisk)
 • Antoine (Fransk)
 • Anthony (Engelsk)
 • Antonius (Latin)
 • Антон (Russisk, Ukrainsk, Bulgarsk)
 • Αντώνης (Græsk)

Disse variationer viser den store popularitet og alsidighed af navnet Anton samt dets evne til at tilpasse sig forskellige sprog og kulturer. Det er værd at bemærke, at mange berømte personer fra historien og nutiden bærer en form af navnet Anton, såsom den romerske politiker og general Marcus Antonius, komponisten Antonio Vivaldi og skuespilleren Anthony Hopkins.

Sammenfattende er navnet Anton et klassisk og tidløst drengenavn med mange internationale variationer. Dets betydning “uvurderlig” eller “prisværdig” gør det til et attraktivt valg for forældre over hele verden, der ønsker et navn med en stærk historie og global appel.

Danske diminutiver

Anton er et populært drengenavn i Danmark og har en række danske diminutiver eller kælenavne, der er afledt af det oprindelige navn. Disse diminutiver bruges ofte som mere intime eller uformelle udtryk for navnet og kan variere afhængigt af den personlige relation mellem folk.

En almindelig dansk diminutiv for Anton er Tonni. Dette kælenavn er kortere og mere uformelt end det fulde navn, hvilket gør det ideelt til brug blandt venner og familie. Tonni opfattes ofte som et kærtegnende udtryk og kan være en måde at vise hengivenhed over for personen med navnet Anton.

En anden dansk diminutiv for Anton er Ante. Ligesom Tonni, er Ante også kortere end det fulde navn og betragtes som et mere uformelt udtryk. Ante kan bruges både blandt venner og familie samt i andre sociale situationer, hvor man ønsker at skabe en mere afslappet atmosfære.

Derudover findes der flere andre danske diminutiver for Anton, såsom Toni, Noni, eller endda blot A. Disse varianter giver folk mulighed for at vælge den diminutive form, de føler sig mest tilpas med, når de refererer til nogen ved navn Anton.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle personer med navnet Anton vil acceptere eller foretrække at blive kaldt ved disse diminutiver. Det anbefales derfor altid at spørge den pågældende person, om de er tilpas med at blive kaldt ved et bestemt kælenavn, før man begynder at bruge det i daglig tale.

Sammenfattende kan danske diminutiver for Anton være en måde at skabe en mere uformel og intim atmosfære mellem mennesker. Disse kælenavne varierer fra Tonni og Ante til Toni, Noni eller A, og det er vigtigt at respektere den enkelte persons præference for, hvilket kælenavn de ønsker at blive kaldt ved.